Den tematiske studiegruppe "Økonomisk og finanspolitisk styring i euroområdet"

Set i lyset af de vanskelige økonomiske vilkår i de senere år, hvor det er blevet mere tydeligt, at der er behov for at udvide den Økonomiske og Monetære Union (ØMU), har EØSU fokuseret på at forbedre de økonomiske og politiske styringsmekanismer for euroområdet og de medlemsstater, der ønsker at deltage i det.

En af disse mekanismer er Rådets årlige henstilling om den økonomiske politik i euroområdet, der har stor strategisk betydning i forbindelse med det europæiske semester, og som opstiller retningslinjer for de nationale reformprogrammer for medlemsstaterne i euroområdet og de landespecifikke henstillinger. Med udgangspunkt heri udarbejder EØSU regelmæssigt udtalelser med særligt fokus på vigtige finanspolitiske, økonomiske, sociale og finansielle prioriteringer for euroområdet og EU som helhed. I forbindelse med den sundhedsmæssige, økonomiske og sociale krise forårsaget af covid‑19‑udbruddet er sådanne prioriteter klart rettet mod at hjælpe medlemsstaterne med at bekæmpe pandemien og sikre en hurtig og bæredygtig økonomisk genopretning.

Den tematiske studiegruppe "Økonomisk og finanspolitisk styring i euroområdet" blev nedsat for at sikre kontinuitet i EØSU's arbejde på området. Gruppen arbejder under ECO-sektionens ledelse og har ansvar for at udarbejde EØSU's udtalelser om den økonomiske politik i euroområdet enten som opfølgning på eller i afventning af Kommissionens udkast til henstillinger om euroområdet.