Tematska študijska skupina za ekonomsko in fiskalno upravljanje euroobmočja (GEA)

Glede na težke gospodarske razmere v preteklih letih, zaradi katerih se je pojavila potreba po poglobitvi ekonomske in monetarne unije, EESO močno poudarja izboljšanje mehanizmov ekonomskega in političnega upravljanja v euroobmočju in državah članicah, ki se mu želijo pridružiti.

Eden od teh mehanizmov je letno priporočilo Sveta o ekonomski politiki euroobmočja, dokument strateškega pomena v okviru evropskega semestra, ki daje usmeritve za nacionalne reformne programe držav članic euroobmočja in za priporočila za posamezne države. Na podlagi tega dokumenta EESO redno pripravlja mnenja s posebno osredotočenostjo na ključne fiskalne, gospodarske, socialne in finančne prednostne naloge euroobmočja ter EU kot celote. Glede na zdravstveno, gospodarsko in socialno krizo, ki jo je povzročila pandemija COVID-19, so te prednostne naloge jasno usmerjene v podporo državam članicam v boju proti pandemiji in v prizadevanjih za hitro in trajnostno oživitev gospodarstva.

Zaradi kontinuitete dela EESO na tem področju je bila ustanovljena tematska študijska skupina za ekonomsko in fiskalno upravljanje euroobmočja (GEA). Skupina deluje pod okriljem strokovne skupine ECO in je zadolžena za pripravo mnenj EESO o ekonomski politiki euroobmočja kot odgovor na osnutke priporočil za euroobmočje, ki jih objavi Komisija, ali v njihovem pričakovanju.