Grupul de studiu tematic privind guvernanța economică și bugetară a zonei euro (GEA)

Dat fiind contextul economic dificil din ultimii ani, în care s-a evidențiat necesitatea de a aprofunda uniunea economică și monetară (UEM), CESE a pus un accent deosebit pe îmbunătățirea mecanismelor de guvernanță economică și politică pentru zona euro și pentru statele membre care doresc să participe.

Unul dintre aceste mecanisme este recomandarea anuală a Consiliului privind politica economică a zonei euro – un document de importanță strategică în cadrul semestrului european, care oferă orientări pentru programele naționale de reformă ale statelor membre din zona euro, precum și recomandări specifice fiecărei țări. Pe baza acestui document, CESE elaborează în mod periodic avize cu un accent deosebit pe principalele priorități bugetare, economice, sociale și financiare ale zonei euro și ale UE în ansamblu. În contextul crizei sociale, economice și sociale cauzate de pandemia de COVID-19, astfel de priorități sunt clar menite să ajute statele membre să lupte împotriva pandemiei și să asigure o redresare economică rapidă și durabilă.

Pentru a asigura continuitatea activității CESE în acest domeniu, a fost constituit un grup de studiu tematic privind GEA. Grupul își desfășoară activitatea în cadrul Secțiunii ECO și este însărcinat cu elaborarea avizelor CESE privind politica economică a zonei euro, monitorizând sau anticipând proiectul de recomandări pentru zona euro, publicat de către Comisie.