„Az euróövezet gazdasági és költségvetési kormányzása” tematikus tanulmányozócsoport (GEA)

Tekintettel az elmúlt évek nehéz gazdasági helyzetére, amikor világossá vált, hogy el kell mélyíteni a gazdasági és monetáris uniót (GMU), az EGSZB kiemelt figyelmet fordított az euróövezet és az ahhoz csatlakozni kívánó tagállamok gazdasági és politikai irányítási mechanizmusainak fejlesztésére.

E mechanizmusok egyike a Tanács évenkénti ajánlása az euróövezet gazdaságpolitikájáról – egy stratégiai fontosságú dokumentum az európai szemeszter keretében, amely iránymutatást nyújt az euróövezet tagállamainak nemzeti reformprogramjaihoz és az országspecifikus ajánlásokhoz. Ebből a dokumentumból kiindulva az EGSZB rendszeresen véleményeket fogalmaz meg, melyekben kiemelt figyelmet fordít az euróövezet és az egész EU kulcsfontosságú költségvetési, gazdasági, társadalmi és pénzügyi prioritásaira. A Covid19-járvány okozta egészségügyi, gazdasági és társadalmi válság összefüggésében ezek a prioritások egyértelműen azt a célt szolgálják, hogy segítsük a tagállamokat a világjárvány leküzdésében, és gondoskodjunk a gyors és fenntartható gazdasági fellendülésről.

Az EGSZB e területen folytatott munkája folyamatosságának biztosítása céljából létrejött egy, az euróövezet gazdasági és költségvetési kormányzásával foglalkozó tematikus tanulmányozócsoport (GEA). A csoport az ECO szekció égisze alatt működik, és az a feladata, hogy fogalmazza meg az EGSZB véleményeit az euróövezet gazdaságpolitikájáról, az Európai Bizottság által közzétett, az euróövezetre vonatkozó ajánlástervezetek nyomon követéseként, illetve azokat megelőzően.