Teminė tyrimo grupė dėl euro zonos ekonomikos ir biudžeto valdymo (GEA)

This page is also available in

Atsižvelgdamas į sunkias ekonomines sąlygas pastaraisiais metais, kai poreikis tvirtinti ekonominę ir pinigų sąjungą (EPS) tapo akivaizdus, EESRK daug dėmesio skiria euro zonos ir prie jos prisijungti ketinančių valstybių narių ekonomikos ir politinio valdymo mechanizmų gerinimui.

Vienas iš šių mechanizmų – kasmet Tarybos teikiama rekomendacija dėl euro zonos ekonominės politikos. Tai yra strategiškai svarbus Europos semestro dokumentas, kuriuo nustatomos gairės euro zonos valstybių narių nacionalinėms reformų programoms ir konkrečioms šalims skirtoms rekomendacijoms. Remiantis šiuo dokumentu EESRK reguliariai rengia nuomones, kuriose ypatingas dėmesys skiriamas pagrindiniams fiskaliniams, ekonominiams, socialiniams ir finansiniams visos euro zonos ir visos ES prioritetams. Atsižvelgiant į sveikatos, ekonominę ir socialinę krizę, kurią sukėlė COVID-19 protrūkis, tokiais prioritetais neabejotinai siekiama padėti valstybėms narėms kovoti su pandemija ir užtikrinti spartų ir tvarų ekonomikos atsigavimą.

Siekiant užtikrinti EESRK darbo šioje srityje tęstinumą, buvo sukurta teminė tyrimo grupė dėl euro zonos ekonomikos ir biudžeto valdymo. Grupės veiklą remia ECO skyrius ir jai pavedama rengti EESRK nuomones dėl euro zonos ekonominės politikos paskelbus Komisijos rengiamą euro zonos rekomendacijų projektą arba prieš jį paskelbiant.