Tematiskā izpētes grupa “Eurozonas ekonomikas un budžeta pārvaldība”

This page is also available in

Ņemot vērā sarežģīto ekonomikas stāvokli pēdējos gados, kad kļuva redzams, ka ir vajadzīgs padziļināt ekonomisko un monetāro savienību (EMS), EESK ir īpaši uzsvērusi nepieciešamību uzlabot ekonomiskās un politiskās pārvaldības mehānismus gan eurozonā, gan tajās dalībvalstīs, kuras vēlas tai pievienoties.

Viens no šiem mehānismiem ir Padomes ikgadējie ieteikumi par eurozonas ekonomikas politiku — tas ir stratēģiski svarīgs Eiropas pusgada dokuments, kas eurozonas dalībvalstīm sniedz norādes par valsts reformu programmām un tām adresētus ieteikumus. Pamatojoties uz minēto dokumentu, EESK regulāri izstrādā atzinumus, kuros īpaša uzmanība ir pievērsta galvenajām fiskālajām, ekonomiskajām, sociālajām un finanšu prioritātēm eurozonā un Eiropas Savienībā kopumā. Ņemot vērā Covid-19 uzliesmojuma izraisīto veselības, ekonomikas un sociālo krīzi, šādas prioritātes ir skaidri vērstas uz to, lai palīdzētu dalībvalstīm cīnīties pret pandēmiju un nodrošinātu ātru un ilgtspējīgu ekonomikas atlabšanu.

Lai EESK šajā jomā nodrošinātu pastāvīgu darbību, ir izveidota tematiskā izpētes grupa “Eurozonas ekonomikas un budžeta pārvaldība”. Grupas darbu pārrauga ECO specializētā nodaļa, un tās uzdevums ir izstrādāt EESK atzinumus par eurozonas ekonomikas politiku, turpinot darbu pēc eurozonai paredzēto ieteikumu projekta, ko publicējusi Komisija, vai gaidot šāda projekta izstrādi.