Revision of the Directive on Ship-Source Pollution

EESC opinion: Revision of the Directive on Ship-Source Pollution

Revizija direktive o onesnaževanju morja z ladij

 

Glavne točke

 

EESO:

  • pozdravlja predlog in priznava prizadevanja Evropske komisije za okrepitev varstva okolja, zlasti s prednostno obravnavo ohranjanja morij in uvedbo kazni za kršitve v zvezi z onesnaževanjem evropskih morij;
  • priznava, da je pomembno, da so kazni za kršitve v zvezi z onesnaževanjem morja z ladij v EU odvračilne in sorazmerne. Določitev takšnih minimalnih zahtev kot referenčne točke in odgovornost onesnaževalca z uporabo načela „onesnaževalec plača“ bi lahko bila koristna in imela močan odvračilni učinek v EU;
  • poudarja, da bosta za učinkovito spremljanje, nadzor, prepoznavanje in kaznovanje kršitev v zvezi z onesnaževanjem potrebna usposobljena delovna sila in tehnološki napredek, vključno s tehnologijo brezpilotnih zrakoplovov in satelitskimi posnetki. Potrebni bodo ustrezno usposobljeni in kvalificirani strokovnjaki, preusposabljanje in izpopolnjevanje ter nadaljnje usposabljanje osebja in posadk v ladijskem prometu ter obvezni inšpekcijski pregledi v primeru onesnaženja morja, pri čemer je treba vedno ustrezno upoštevati varovanje zdravja in varnost pri delu na ladji ter osebje pristojnih organov, vključno s pristaniškim osebjem.