Revision of the Directive on Ship-Source Pollution

EESC opinion: Revision of the Directive on Ship-Source Pollution

Direktīvas par kuģu radīto piesārņojumu pārskatīšana

 

Galvenās nostādnes

 

EESK

  • atzinīgi vērtē priekšlikumu un atzīst Eiropas Komisijas centienus stiprināt vides aizsardzību, it īpaši nosakot jūru saglabāšanu par svarīgu prioritāti un ieviešot sodus par nodarījumiem, kas saistīti ar Eiropas jūru piesārņošanu;
  • atzīst, ka ir svarīgi visā Eiropas Savienībā paredzēt atturošus un samērīgus sodus par pārkāpumiem, kas saistīti ar kuģu radīto piesārņojumu. Šādu prasību obligātā minimuma noteikšana par atskaites punktu un piesārņotāja saukšana pie atbildības, piemērojot principu “piesārņotājs maksā”, varētu būt lietderīga, un tai būtu spēcīga atturoša ietekme Eiropas Savienībā;
  • uzsver, ka ar piesārņojumu saistīto nodarījumu efektīvai uzraudzībai, kontrolei, identificēšanai un noteikumu izpildei būs vajadzīgs gan prasmīgs darbaspēks, gan progresīvas tehnoloģijas, tostarp dronu tehnoloģijas un satelītattēli. Ir vajadzīgi pienācīgi apmācīti un kvalificēti speciālisti, kuģošanas personāla un kuģu apkalpes pārkvalifikācija, kvalifikācijas celšana un tālākizglītība, kā arī obligātas inspekcijas jūras piesārņojuma gadījumā, vienmēr pienācīgi ņemot vērā darba drošības un veselības aizsardzību uz kuģa un attiecībā uz atbildīgo iestāžu, tostarp ostas, darbiniekiem.