Revision of the Directive on Ship-Source Pollution

This page is also available in

Udvalgets udtalelse: Revision of the Directive on Ship-Source Pollution

Revision af direktivet om bekæmpelse af forurening fra skibe

 

Hovedpunkter

 

EØSU:

  • bifalder forslaget og anerkender Kommissionens bestræbelser på at styrke miljøbeskyttelsen, navnlig ved at gøre bevarelse af havene til en høj prioritet og ved at indføre sanktioner for ulovlig forurening af de europæiske have
  • erkender, at det er vigtigt, at der i hele EU er afskrækkende og forholdsmæssige sanktioner over for ulovlig forurening fra skibe. Det kan være gavnligt at indføre sådanne minimumskrav som referencepunkt og at holde forureneren ansvarlig ved at anvende princippet om, at forureneren betaler, ligesom det kan have en stærk afskrækkende virkning i EU
  • understreger, at effektiv overvågning, kontrol og identifikation af og håndhævelse over for ulovlig forurening kræver såvel en kvalificeret arbejdsstyrke som teknologiske fremskridt, herunder droneteknologi og satellitbilleder. Der er behov for veluddannede og kvalificerede fagfolk, omskoling og opkvalificering og videreuddannelse af ansatte og besætning inden for skibsfart og for obligatoriske inspektioner i tilfælde af havforureningshændelser, som til enhver tid skal foregå under behørig hensyntagen til beskyttelse af sundheden og sikkerheden på skibet og til de ansatte ved de ansvarlige myndigheder, herunder havnepersonale.