Poslední možnost stát se vítězem soutěže o Cenu EHSV za občanskou solidaritu, udělovanou za úsilí v boji proti koronaviru

This page is also available in

Přihlásit se do soutěže o cenu, jejímž cílem je ocenit jeden projekt z každého členského státu EU a ze Spojeného království, je možné do 30. září

 

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) zve organizace občanské společnosti, soukromé společnosti a jednotlivce z Evropské unie a Spojeného království, aby zaslali své projekty do soutěže o tuto jedinečnou Cenu za občanskou solidaritu, která byla oznámena v červenci jako zvláštní jednorázová náhrada za obvyklou každoroční Cenu EHSV pro občanskou společnost.

EHSV má v úmyslu odměnit až 29 projektů, jejichž tvůrci prokázali bezpříkladnou odvahu a solidaritu v boji proti onemocnění COVID-19 a jeho devastujícím dopadům.

27 cen, každá v hodnotě 10 000 EUR, je určeno pro projekty realizované v členských státech, jedna pro uchazeče ze Spojeného království a jedna pro projekt s přeshraničním nebo celoevropským zaměřením.

Uzávěrka přihlášek je dne 30. září 2020 ve 12:00 (času v Bruselu). Slavnostní předání cen se uskuteční v lednu 2021 v Bruselu.

Aby se uchazeči mohli přihlásit, musí mít buď bydliště, nebo své sídlo v EU. Přihlášku mohou podat i obyvatelé a organizace občanské společnosti ze Spojeného království a zde sídlící podniky.

Všechny přihlášené projekty, včetně těch, které předložily společnosti zaměřené na vytváření zisku, musí být výhradně neziskové a nesmí být financovány z více než 50 % z veřejných zdrojů.

Iniciativy musí přímo souviset s pandemií COVID-19 a konkrétně se zaměřovat na boj proti viru nebo na vypořádání se s jeho následky. Tyto iniciativy mohou být buď již realizovány, nebo stále probíhat. Přihlášeny mohou být rovněž projekty, jež byly vytvořeny před propuknutím pandemie COVID-19 a byly upraveny tak, aby rychle reagovaly na nové výzvy.

Kompletní popis požadavků a on-line přihlašovací formulář naleznete na našich internetových stránkách – www.eesc.europa.eu/civilsolidarityprize.

 

VÍCE O CENĚ EHSV ZA OBČANSKOU SOLIDARITU

Tato cena má letos specifické téma: Občanská společnost proti pandemii COVID-19.

EHSV chce tím, že tuto cenu věnuje boji proti koronaviru a že má v úmyslu udělit až 29 ocenění, zvýšit viditelnost projektů a iniciativ, jež významně přispěly k řešení mimořádné situace způsobené onemocněním COVID-19 a mnoha závažných důsledků v jednotlivých členských státech a Spojeném království, které jsou s ním spojeny.

EHSV umožnil podávat přihlášky i uchazečům ze Spojeného království, čímž chce dát najevo, že všichni této situaci čelíme společně a že nemá v úmyslu přerušit pouta s občanskou společností v tomto bývalém členském státě, ale naopak si přeje udržovat úzké vztahy.

EHSV jakožto instituce EU, která zastupuje zájmy nevládních organizací, odborových svazů a organizací zaměstnavatelů na úrovni EU, chce tímto způsobem vzdát hold solidaritě v Evropě a všem, kteří tuto solidaritu projevují bojem proti koronaviru s odvahou, odhodláním a neuvěřitelným smyslem pro odpovědnost.

Iniciativy navrhované na tuto cenu se mohou týkat širokého spektra témat, jako například:

  • opatření spojená se zdravím, zdravotnickým vybavením, zdravotnickými prostředky, pomocí a pečovatelskými službami,
  • dočasné iniciativy zaměřené na zmírnění okamžitých důsledků koronavirové krize a na splnění naléhavých potřeb cílových skupin,
  • zvláštní opatření na pomoc nejchudším, nejvíce znevýhodněným nebo nejzranitelnějším osobám nebo skupinám (včetně uprchlíků), na ochranu těchto osob před onemocněním jako takovým a na zmírnění dopadu krize,
  • iniciativy spojené se situací konkrétních cílových skupin v době omezení volného pohybu osob,
  • iniciativy zaměřené na vypořádání se s důsledky zdravotní krize pro hospodářství a zaměstnanost,
  • iniciativy na podporu oživení evropského hospodářství nebo určitých odvětví po skončení pandemie,
  • iniciativy zaměřené na zlepšení schopnosti reagovat na budoucí srovnatelné krize.

 

Tento výčet není vyčerpávající.

Prosíme vás, abyste vybídli organizace občanské společnosti, jednotlivce a soukromé společnosti ve své zemi k účasti v soutěži o Cenu EHSV za občanskou solidaritu, a přičinili se tak o to, aby se hodnotným projektům dostalo uznání.