Pēdējā iespēja iegūt EESK Pilsoniskās solidaritātes balvu, kas veltīta cīņai pret koronavīrusu

This page is also available in

Pieteikšanās balvai, kuras mērķis ir apbalvot vienu projektu no katras ES dalībvalsts un no Apvienotās Karalistes, noslēgsies 30. septembrī.

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) aicina pilsoniskās sabiedrības organizācijas, privātos uzņēmumus un privātpersonas no Eiropas Savienības un Apvienotās Karalistes iesniegt savus projektus unikālajai Pilsoniskās solidaritātes balvai – tā tika izsludināta jūlijā kā īpaša vienreizēja balva, kas aizstāj EESK galveno ikgadējo balvu pilsoniskajai sabiedrībai.

EESK vēlas apbalvot 29 projektus, kuru autori ir apliecinājuši līdz šim nepieredzētu drosmi un solidaritāti cīņā pret Covid-19 un tās postošajām sekām.

27 balvas – katra no tām 10 000 EUR vērtībā – ir pieejamas dalībvalstīs īstenotiem projektiem, viena – Apvienotajā Karalistē īstenotam projektam, un vēl viena – pārrobežu vai Eiropas mēroga projektam.

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2020. gada 30. septembra plkst. 12.00 (pēc Briseles laika). Apbalvošanas ceremonija notiks 2021. gada janvārī Briselē.

Lai varētu pieteikties balvai, pieteikumu iesniedzējiem ir jādzīvo vai jābūt reģistrētiem Eiropas Savienībā. Iesniegt pieteikumu ir tiesīgi arī Apvienotās Karalistes pastāvīgie iedzīvotāji, reģistrēti uzņēmumi un pilsoniskās sabiedrības organizācijas.

Visiem projektiem, tostarp tiem, ko iesnieguši peļņu gūstoši uzņēmumi, obligāti jābūt bezpeļņas projektiem un tie nedrīkst saņemt vairāk kā 50 % publiskā finansējuma.

Iniciatīvām jābūt tieši saistītām ar Covid-19, un tām jābūt konkrēti vērstām uz cīņu pret vīrusu vai tā seku novēršanu. To īstenošanai jābūt pabeigtai vai arī tām vēl jāturpinās. Atbilstīgi ir arī projekti, kas tika izveidoti pirms pandēmijas uzliesmojuma un ir pielāgoti, lai ātri reaģētu uz jaunajām problēmām.

Pilns prasību apraksts un tiešsaistes pieteikuma veidlapa ir pieejami mūsu tīmekļa vietnē: www.eesc.europa.eu/civilsolidarityprize

 

VAIRĀK PAR EESK PILSONISKĀS SOLIDARITĀTES BALVU

Šā gada balvai ir īpašs temats: Pilsoniskā sabiedrība cīņā pret Covid-19.

Piešķirot balvu cīņai pret koronavīrusu un paredzot piešķirt 29 balvas, EESK vēlas popularizēt tās iniciatīvas un projektus, kas ir devuši izcilu ieguldījumu cīņā pret Covid-19 ārkārtas situāciju un tās plašajām un nopietnajām sekām konkrētajā dalībvalstī un Apvienotajā Karalistē.

Uzaicinot pieteikties Apvienotās Karalistes pārstāvjus, EESK vēlas parādīt, ka mēs visi esam kopā un ka tā neplāno pārraut saites ar pilsonisko sabiedrību šajā bijušajā dalībvalstī, bet, gluži pretēji, vēlas uzturēt ciešas attiecības.

EESK – būdama ES struktūra, kas NVO, arodbiedrībām un darba devēju organizācijām dod iespēju paust viedokli ES līmenī – šādā veidā vēlas apliecināt cieņu Eiropas solidaritātei un visiem tiem, kas šo solidaritāti ir apliecinājuši, drosmīgi, ar apņēmību un neticamu atbildības sajūtu cīnoties pret koronavīrusu.

Balvas saņemšanai izvirzītās iniciatīvas var aptvert plašu tematu loku, piemēram:

  • darbības, kas saistītas ar veselību, veselības aprīkojumu, medicīniskām ierīcēm, palīdzību un aprūpi;
  • pagaidu iniciatīvas, kuru mērķis ir mazināt koronavīrusa krīzes tiešās sekas un nodrošināt mērķgrupu neatliekamās vajadzības;
  • īpaši pasākumi, lai palīdzētu vistrūcīgākajām, nelabvēlīgākā situācijā esošajām vai neaizsargātākajām personām vai grupām (tostarp bēgļiem), pasargātu viņus no šīs slimības un mazinātu krīzes ietekmi;
  • iniciatīvas, kas saistītas ar konkrētu mērķgrupu stāvokli ierobežojošo pasākumu laikā;
  • iniciatīvas, kuru mērķis ir novērst veselības krīzes radītās sekas ekonomikas un nodarbinātības jomā;
  • iniciatīvas Eiropas ekonomikas vai atsevišķu nozaru atveseļošanas veicināšanai pēc pandēmijas;
  • iniciatīvas, kuru mērķis ir uzlabot spēju reaģēt uz līdzīgu krīzi nākotnē.

 

Šis uzskaitījums nav izsmeļošs.

Aicinām jūs mudināt savas valsts pilsoniskās sabiedrības organizācijas, privātpersonas un privātos uzņēmumus pieteikties EESK Pilsoniskās solidaritātes balvai un tādējādi palīdzēt vērtīgiem projektiem iegūt pelnīto atzinību.