Nagrada EESO za solidarnost civilne družbe, posvečena boju proti koronavirusu – zadnja priložnost za prijavo

This page is also available in

Rok za prijavo za nagrado, ki bo podeljena po enemu projektu iz vsake države članice EU in Združenega kraljestva, se izteče 30. septembra

 

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) vabi organizacije civilne družbe, zasebna podjetja in posameznike iz Evropske unije in Združenega kraljestva k prijavi projektov za edinstveno nagrado za solidarnost civilne družbe, ki jo je razpisal julija in bo letos izjemoma nadomestila njegovo uveljavljeno letno nagrado za civilno družbo.

EESO bo nagradil kar 29 projektov, katerih snovalci so pokazali izjemen pogum in solidarnost v boju proti pandemiji COVID-19 in njenim uničujočim posledicam.

27 nagrad v vrednosti po 10.000 evrov bo podeljenih projektom, ki se izvajajo v državah članicah, po ena pa projektu iz Združenega kraljestva in projektu s čezmejnim ali evropskim poudarkom.

Rok za oddajo prijav je 30. september 2020 do 12.00. Slavnostna podelitev nagrad bo januarja 2021 v Bruslju.

Pogoj za prijavo je prebivališče ali sedež prijavitelja v državi članici Evropske unije. Prijavo lahko oddajo tudi osebe, ki prebivajo v Združenem kraljestvu, ter podjetja in organizacije civilne družbe, ki imajo v njem sedež.

Vsi projekti, tudi tisti, ki jih prijavijo pridobitna podjetja, se morajo nanašati izključno na nepridobitne pobude, delež financiranja z javnimi sredstvi pa ne sme preseči 50 %.

Pobude morajo biti neposredno povezane s COVID-19, posebej z bojem proti virusu ali zajezitvijo njegovih posledic. Pobude so lahko že izvedene ali pa se še izvajajo. Prijavijo se lahko tudi projekti, ki so se izvajali že pred izbruhom pandemije in so bili prilagojeni za hitro odzivanje na nove razmere.

Pogoji za sodelovanje in spletna prijavnica so na voljo na naši spletni strani:

www.eesc.europa.eu/civilsolidarityprize

 

VEČ O NAGRADI EESO ZA SOLIDARNOST CIVILNE DRUŽBE

Posebna tema letošnje nagrade je Civilna družba proti COVID-19.

EESO je nagrado, ki jo namerava podeliti kar 29 prejemnikom, namenil boju proti koronavirusu, da bi povečal prepoznavnost projektov in pobud, ki so bistveno prispevali k obvladovanju izrednih razmer zaradi COVID-19 ter njihovih številnih in resnih posledic v posameznih državah članicah in Združenem kraljestvu.

Z vključitvijo projektov iz Združenega kraljestva želi pokazati, da se vsi soočamo z istim problemom in da ne namerava prekiniti vezi s civilno družbo v tej nekdanji državi članici, temveč – nasprotno – želi ohraniti tesne stike.

EESO – institucija EU, ki je glas nevladnih organizacij, sindikatov in združenj delodajalcev na ravni EU – se želi na ta način pokloniti evropski solidarnosti in vsem, ki so to solidarnost pokazali v boju proti koronavirusu ter pri tem izkazali pogum, predanost, solidarnost in neizmeren občutek odgovornosti.

Za nagrado se lahko potegujejo pobude z najrazličnejših področij, na primer:

  • ukrepi, povezani z zdravjem, zdravstveno opremo, medicinskimi pripomočki, pomočjo in oskrbo;
  • začasne pobude za ublažitev neposrednih posledic koronavirusne krize in za izpolnitev nujnih potreb ciljnih skupin;
  • posebni ukrepi za pomoč najbolj ogroženim, prikrajšanim ali ranljivim osebam ali skupinam (vključno z begunci), njihovo zaščito pred boleznijo in za ublažitev posledic krize;
  • pobude, povezane s položajem specifičnih ciljnih skupin v času omejitev gibanja;
  • pobude za obvladovanje gospodarskih posledic zdravstvene krize in njihovih učinkov na zaposlenost;
  • pobude v podporo okrevanju evropskega gospodarstva ali specifičnih sektorjev po pandemiji;
  • pobude za izboljšanje sposobnosti odzivanja na primerljivo krizo v prihodnosti.

 

Ta seznam ni izčrpen.

Vljudno vas vabimo, da spodbudite organizacije civilne družbe, posameznike in zasebna podjetja v svoji državi k prijavi za nagrado EESO za solidarnost civilne družbe in s tem pripomorete k večji prepoznavnosti zglednih projektov.