Viimeinen tilaisuus hakea koronaviruksen torjunnalle omistettua ETSK:n kansalaissolidaarisuuden palkintoa

This page is also available in

Tarkoituksena on palkita yksi hanke kustakin jäsenvaltiosta sekä Yhdistyneestä kuningaskunnasta. Hakuaika päättyy 30. syyskuuta.

 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) kehottaa kansalaisyhteiskunnan organisaatioita, yksityisiä yrityksiä ja yksityishenkilöitä Euroopan unionista ja Yhdistyneestä kuningaskunnasta asettamaan hankkeensa ehdolle tämän kertaluontoisen kansalaissolidaarisuuden palkinnon saajiksi. Palkinnon haku käynnistettiin heinäkuussa, ja se korvaa tänä vuonna ETSK:n vuotuisen kansalaisyhteiskuntapalkinnon.

ETSK aikoo palkita 29 hanketta, joiden käynnistäjät ovat taistelleet covid-19:ää ja sen tuhoisia vaikutuksia vastaan osoittaen suunnatonta rohkeutta ja solidaarisuutta.

Kunkin palkinnon arvo on 10 000 euroa. Palkinnoista 27 on tarkoitettu jäsenvaltioissa toteutettaville hankkeille, yksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa toteutettavalle hankkeelle ja yksi rajatylittävälle tai Eurooppaan keskittyvälle hankkeelle.

Määräaika hakemusten jättämiselle päättyy 30. syyskuuta 2020 kello 12.00 (Belgian aikaa). Palkintojenjakotilaisuus järjestetään tammikuussa 2021 Brysselissä.

Voidakseen hakea palkintoa hakijan on joko asuttava EU:n alueella tai oltava sijoittautunut sinne. Myös Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuvat henkilöt sekä sinne sijoittautuneet yritykset ja kansalaisyhteiskunnan organisaatiot voivat hakea palkintoa.

Ehdokashankkeet eivät saa olla voittoa tavoittelevia – tämä koskee myös voittoa tavoittelevien yritysten toteuttamia hankkeita – ja enintään puolet niiden rahoituksesta saa olla peräisin julkisista lähteistä.

Aloitteiden on liityttävä suoraan covid-19-pandemiaan, ja niiden tavoitteena on oltava erityisesti viruksen tai sen seurausten torjuminen. Ne voivat olla jo toteutettuja tai edelleen käynnissä. Palkintoa voivat hakea myös hankkeet, jotka on käynnistetty jo ennen pandemian puhkeamista ja joita on mukautettu nopeasti vastaamaan uusiin haasteisiin.

Kuvaus vaatimuksista kokonaisuudessaan sekä hakulomake ovat saatavilla ETSK:n verkkosivuilla osoitteessa www.eesc.europa.eu/civilsolidarityprize.

 

LISÄTIETOA KANSALAISSOLIDAARISUUDEN PALKINNOSTA

Tänä vuonna palkinnon teemana on ”Kansalaisyhteiskunnan panos covid-19-kriisin voittamiseksi”.

Omistamalla palkintonsa koronaviruksen vastaiselle taistelulle ja myöntämällä 29 palkintoa ETSK haluaa lisätä niiden hankkeiden ja aloitteiden näkyvyyttä, joilla on edistetty merkittävästi covid-19-kriisistä ja sen vakavista ja moninaisista seurauksista selviytymistä jäsenvaltiossa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Kutsuessaan mukaan ehdokkaita myös Yhdistyneestä kuningaskunnasta ETSK haluaa osoittaa, että olemme kaikki samassa veneessä ja että komitea ei aio katkaista siteitä tämän entisen jäsenvaltion kansalaisyhteiskuntaan, vaan haluaa päinvastoin säilyttää läheiset suhteet.

EU:n elimenä, joka antaa äänen kansalais-, ammatti- ja työnantajajärjestöille EU:n tasolla, ETSK toivoo näin voivansa antaa tunnustusta eurooppalaiselle solidaarisuudelle ja kaikille niille, jotka ovat osoittaneet solidaarisuutta taistelemalla urheasti, sitoutuneesti ja uskomattoman vastuuntuntoisesti koronavirusta vastaan.

Palkinnon saajiksi ehdolla olevat aloitteet voivat kattaa monenlaisia teemoja, esimerkiksi

  • terveyteen, terveysalan laitteisiin, lääkinnällisiin laitteisiin, apuun ja hoivaan liittyvät toimet
  • väliaikaiset hankkeet, joiden tarkoituksena on lievittää koronaviruskriisin välittömiä vaikutuksia ja vastata kohderyhmien kiireellisiin tarpeisiin
  • erityistoimenpiteet vähävaraisimpien, vähäosaisten tai muita heikommassa asemassa olevien ihmisten tai ryhmien (myös pakolaisten) auttamiseksi ja suojelemiseksi itse sairaudelta sekä kriisin vaikutusten lieventämiseksi
  • aloitteet, jotka liittyvät tiettyjen kohderyhmien tilanteeseen rajoitustoimien aikana
  • hankkeet, joilla pyritään lieventämään terveyskriisin taloudellisia seurauksia ja vaikutuksia työelämään
  • aloitteet, joilla tuetaan Euroopan talouden tai joidenkin alojen elpymistä pandemian jälkeen
  • hankkeet, joiden tarkoituksena on parantaa reagointivalmiuksia vastaavissa tulevissa kriiseissä.

 

Luettelo ei ole tyhjentävä.

Pyydämme kannustamaan maanne kansalaisyhteiskunnan organisaatioita, yksityishenkilöitä ja yksityisiä yrityksiä hakemaan ETSK:n kansalaissolidaarisuuden palkintoa ja auttamaan siten arvokkaita hankkeita saamaan tunnustusta.