Sidste chance for at blive vinder af EØSU's civilsolidaritetspris, som er dedikeret til kampen mod coronavirus

This page is also available in

Ansøgninger til prisen, som skal belønne ét projekt fra hvert medlemsland og ét fra Storbritannien, kan indsendes frem til den 30. september

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) opfordrer civilsamfundsorganisationer, private virksomheder og enkeltpersoner fra EU og Storbritannien til at indsende deres projekter til dets enestående civilsolidaritetspris, som blev lanceret i juli som en særpris, der for en enkelt gang træder i stedet for udvalgets årlige ikoniske civilsamfundspris.

EØSU håber at kunne belønne helt op til 29 projekter, hvis initiativtagere har udvist hidtil uset mod og solidaritet i kampen mod covid-19-pandemien og dens ødelæggende konsekvenser.

Der vil blive tildelt 27 priser til projekter, der er gennemført i medlemslandene, samt én til et projekt i Storbritannien og én til et grænseoverskridende projekt eller et projekt med europæisk fokus, som hver vil have en værdi af 10.000 euro.

Der er frist for ansøgninger den 30 september 2020 kl. 12.00 (Bruxellestid). Prisoverrækkelsen finder sted i januar 2021 i Bruxelles.

For at kunne komme i betragtning skal ansøgerne være enten bosiddende eller etableret i EU. Personer med bopæl i Storbritannien samt etablerede virksomheder og civilsamfundsorganisationer i Storbritannien har også mulighed for at deltage.

Alle projekter, også dem, der er indsendt af profitsøgende virksomheder, skal være helt og aldeles uden gevinst for øje og må ikke modtage mere end 50 % af deres finansiering fra offentlige kilder.

Initiativerne skal have en direkte forbindelse til covid-19 og være specifikt rettet mod bekæmpelse af virussen eller håndtering af dens konsekvenser. De skal allerede være gennemført eller være blevet igangsat. Projekter, som blev iværksat inden pandemiens udbrud, og som blev tilpasset med henblik på at reagere hurtigt på de nye udfordringer, kan også komme i betragtning.

Den fulde beskrivelse af betingelserne og onlineansøgningsformularen kan findes på vores hjemmeside: www.eesc.europa.eu/civilsolidarityprize.

 

MERE OM EØSU'S CIVILSOLIDARITETSPRIS

Dette års pris har et helt særligt tema: Civilsamfundet mod covid-19.

Ved at dedikere prisen til kampen mod coronavirus og ved at uddele helt op til 29 priser ønsker EØSU at sætte fokus på projekter og initiativer, der har ydet et enestående bidrag til håndteringen af covid‑19-krisen og dens mange alvorlige konsekvenser i hvert eneste medlemsland samt Storbritannien.

Ved at åbne for ansøgninger fra Storbritannien vil EØSU gerne vise, at vi står sammen i denne situation, og at udvalget ikke har til hensigt at bryde forbindelserne med civilsamfundet i dette tidligere medlemsland, men at det tværtimod ønsker at bevare et tæt bånd.

EØSU, som er det EU-organ, der er talerør for NGO'er, fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer på EU-niveau, vil på den måde hylde den europæiske solidaritet og alle dem, der har udvist solidaritet ved at kæmpe mod coronavirussen med mod, engagement og en helt utrolig ansvarsbevidsthed.

De initiativer, som foreslås til prisen, kan dække en bred vifte af temaer såsom:

  • foranstaltninger vedrørende sundhed, sundhedsudstyr, medicinske anordninger, bistand og pleje
  • midlertidige initiativer, der sigter mod at afbøde de umiddelbare virkninger af coronakrisen og opfylde målgruppernes presserende behov
  • særlige foranstaltninger, der skal hjælpe de dårligst stillede, ugunstigt stillede eller sårbare personer eller grupper (inkl. flygtninge), beskytte dem mod selve sygdommen og afbøde krisens virkninger
  • initiativer i forbindelse med situationen for specifikke målgrupper under nedlukningen
  • initiativer, der sigter mod at håndtere de økonomiske og beskæftigelsesmæssige konsekvenser af sundhedskrisen
  • initiativer, der støtter genopretningen af den europæiske økonomi eller af bestemte sektorer i kølvandet på pandemien
  • initiativer, der skal forbedre kapaciteten til at reagere på en lignende fremtidig krise.

 

Og listen er ikke udtømmende.

Du opfordres venligst til at opmuntre civilsamfundsorganisationer, enkeltpersoner og private virksomheder i dit land til at ansøge om EØSU’s civilsolidaritetspris og dermed hjælpe værdifulde projekter med at opnå anerkendelse.