Utolsó esély az EGSZB koronavírus elleni küzdelemért kiosztandó civil szolidaritási díjának elnyerésére

This page is also available in

Az uniós tagállamok és az Egyesült Királyság egy-egy projektjét jutalmazó díjra szeptember 30-ig lehet pályázni.

 

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) arra ösztönzi az Európai Unió és az Egyesült Királyság civil társadalmi szervezeteit, magánvállalkozásait és magánszemélyeit, hogy nevezzenek projektjeikkel az intézmény egyedülálló civil szolidaritási díjára, amelyet júliusban hirdetett meg a már jól ismert, éves civil társadalmi díjának különleges, egyszeri helyettesítőjeként.

Az EGSZB 29 olyan projektet kíván jutalmazni, amelyek létrehozói szokatlan bátorságról és szolidaritásról tettek tanúbizonyságot a Covid19 és annak pusztító hatásai elleni küzdelemben.

27, egyenként 10 000 euró összegű díj áll rendelkezésre a tagállamokban végrehajtott projektek számára, egyet egy egyesült királyságbeli pályázat, egyet pedig egy határokon átnyúló vagy európai vonatkozású projekt kaphat.

A jelentkezési határidő 2020. szeptember 30., (brüsszeli idő szerint) 12 óra. A díjátadó ünnepségre 2021 januárjában kerül sor Brüsszelben.

Pályázatot az EU-ban lakhellyel vagy székhellyel rendelkezők nyújthatnak be. Egyesült királyságbeli illetékességű magánszemélyek, illetve az ott székhellyel rendelkező vállalkozások és civil társadalmi szervezetek szintén benyújthatnak pályázatot.

Minden projektnek, beleértve a nyereségérdekelt vállalatok által benyújtottakat is, szigorúan nonprofit jellegűnek kell lennie, és nem részesülhet 50%-nál nagyobb arányú közfinanszírozásban.

A kezdeményezéseknek közvetlenül kapcsolódniuk kell a Covid19-hez, és kifejezetten a vírus elleni küzdelemre vagy a vírus következményeinek kezelésére kell irányulniuk. Olyan kezdeményezésekkel lehet pályázni, amelyeket már végrehajtottak, vagy amelyek folyamatban vannak. A pandémia kitörése előtt elindított, majd az új kihívásokra való gyors reagálás érdekében módosított projektek szintén díjazhatók.

A követelmények részletes leírása és a pályázati űrlap elérhető honlapunkon: www.eesc.europa.eu/civilsolidarityprize.

 

BŐVEBBEN AZ EGSZB CIVIL SZOLIDARITÁSI DÍJÁRÓL

Az ez évi díjnak speciális témája van: a civil társadalom küzdelme a Covid19 ellen.

Az EGSZB azzal, hogy ez évi díját a koronavírus elleni küzdelemnek szenteli, és nagy számú – összesen 29 – díjat kíván kiosztani, ismertebbé szeretné tenni azokat a projekteket és kezdeményezéseket, amelyek kiemelkedően hozzájárultak a Covid19 okozta veszélyhelyzet és annak az összes tagállamra és az Egyesült Királyságra gyakorolt számos súlyos következményének kezeléséhez.

Azzal, hogy az egyesült királyságbeli pályázókat is jelentkezésre hívja fel, az EGSZB azt kívánja érzékeltetni, hogy mindnyájan egy csónakban evezünk, és hogy nem áll szándékában megszakítani a kapcsolatokat e korábbi tagállam civil társadalmával – éppen ellenkezőleg, szoros kapcsolatokat kíván fenntartani vele.

Az EGSZB – mint a nem kormányzati szervezetek, a szakszervezetek és a munkáltatói szervezetek hangját az uniós szint felé közvetítő uniós szerv – az elismerését szeretné ily módon kifejezni az európai szolidaritásért, és külön mindazok felé, akik e szolidaritás élő példáiként bátran, elkötelezetten és hihetetlen felelősségérzettel küzdenek a koronavírus ellen.

A díjra javasolt kezdeményezések a témák széles körét érinthetik. Néhány példa:

  • az egészséggel, egészségügyi felszerelésekkel, orvostechnikai eszközökkel, segítségnyújtással és ápolással kapcsolatos fellépések;
  • a koronavírus-válság közvetlen hatásainak mérséklését és a célcsoportok sürgős szükségleteinek kielégítését célzó átmeneti kezdeményezések;
  • konkrét intézkedések a leginkább rászoruló, hátrányos helyzetű vagy kiszolgáltatott személyek vagy csoportok (többek között menekültek) segítése, magától a betegségtől való megvédése és a válság hatásának enyhítése érdekében;
  • meghatározott célcsoportok helyzetével összefüggő kezdeményezések a kijárási korlátozások idején;
  • az egészségügyi válság gazdasági és foglalkoztatási következményeinek kezelésére irányuló kezdeményezések;
  • a világjárvány után az európai gazdaság vagy meghatározott ágazatok fellendítésének támogatására irányuló kezdeményezések;
  • a hasonló jövőbeli válságokra való reagálási képesség javítását célzó kezdeményezések.

 

Ez a felsorolás nem teljes.

Kérjük, hogy ösztönözze országának civil társadalmi szervezeteit, magánszemélyeit és magánvállalatait arra, hogy pályázzanak az EGSZB civil szolidaritási díjára, ezáltal segítve, hogy az értékes projektek elismerésben részesüljenek.