Paskutinė galimybė tapti EESRK pilietinio solidarumo premijos už kovą su koronavirusu laureatu

This page is also available in

Rugsėjo 30 d. baigiasi paraiškų teikimas premijai, kuria siekiama apdovanoti po vieną projektą iš kiekvienos ES valstybės narės ir Jungtinės Karalystės, gauti

 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) kviečia Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės pilietinės visuomenės organizacijas, privačias įmones ir pavienius asmenis teikti savo projektus unikaliai pilietinio solidarumo premijai gauti. Ši liepos mėnesį paskelbta vienkartinė premija teikiama vietoj pagrindinės kasmetinės Pilietinės visuomenės premijos.

EESRK tikslas – apdovanoti net 29 projektus, kurių autoriai parodė beprecedentę drąsą ir solidarumą kovojant su COVID-19 virusu ir švelninant pražūtingus jo padarinius.

Po 10 000 EUR vertės premiją atiteks 27 valstybėse narėse įgyvendintiems projektams ir po vieną premiją – Jungtinės Karalystės ir tarpvalstybinio arba europinio pobūdžio projektui.

Galutinis paraiškų pateikimo terminas – 2020 m. rugsėjo 30 d. 12.00 val. (Briuselio laiku). Apdovanojimų ceremonija vyks 2021 m. sausio mėn. Briuselyje.

Teisę teikti paraišką turi ES gyvenantys arba įsisteigę kandidatai. Paraiškas taip pat gali teikti Jungtinės Karalystės gyventojai, joje įsisteigusios įmonės ir pilietinės visuomenės organizacijos.

Visi projektai, įskaitant pelno siekiančių įmonių projektus, griežtai turi būti ne pelno ir jiems negali būti skiriama daugiau kaip 50 proc. viešojo finansavimo.

Iniciatyvos turi būti tiesiogiai susijusios su COVID-19, t. y. konkrečiai skirtos kovoti su virusu arba šalinti jo pasekmes. Jos gali būti jau įgyvendintos arba vis dar įgyvendinamos. Dalyvauti gali ir dar prieš pandemijos protrūkį pradėti projektai, kurie buvo pritaikyti greitai reaguoti į naujus iššūkius.

Visą reikalavimų sąrašą ir internetinę paraiškos formą rasite EESRK interneto svetainėje: http://www.eesc.europa.eu/civilsolidarityprize

 

IŠSAMIAU APIE EESRK PILIETINIO SOLIDARUMO PREMIJĄ

Šių metų premija skirta specialiai temai – Pilietinė visuomenė prieš COVID-19.

Skirdamas premiją kovai su koronavirusu ir siekdamas įteikti net 29 premijas, EESRK norėtų padidinti visose valstybėse narėse ir Jungtinėje Karalystėje įgyvendintų projektų ir iniciatyvų, ypač svariai prisidėjusių sprendžiant COVID-19 ekstremaliąją padėtį ir šalinant daugelį jos sunkių padarinių, matomumą.

Kviesdamas JK kandidatus teikti paraiškas, EESRK nori parodyti, kad mūsų kova yra bendra, ir kad jis neketina nutraukti ryšių su šios buvusios valstybės narės pilietine visuomene, priešingai – nori toliau palaikyti glaudžius ryšius.

NVO, profesinėms sąjungoms ir darbdavių organizacijoms ES lygmeniu atstovaujantis EESRK tokiu būdu nori įvertinti Europos solidarumą ir pagerbti visus tuos, kurie ryžtingai, negailėdami jėgų, solidariai ir be galo atsakingai kovojo su koronavirusu.

Premijai gauti siūlomų iniciatyvų temos gali būti labai įvairios, pavyzdžiui:

  • veiksmai, susiję su sveikata, sveikatos įranga, medicinos prietaisais, pagalba ir priežiūra;
  • laikinos iniciatyvos, kuriomis siekiama sušvelninti tiesioginį koronaviruso krizės poveikį ir patenkinti neatidėliotinus tikslinių grupių poreikius;
  • konkrečios priemonės, skirtos padėti labiausiai skurstantiems, palankių sąlygų neturintiems ar pažeidžiamiems asmenims ar jų grupėms (įskaitant pabėgėlius), apsaugoti juos nuo pačios ligos ir sušvelninti krizės poveikį;
  • iniciatyvos, susijusios su konkrečių tikslinių grupių padėtimi karantino metu;
  • iniciatyvos, kuriomis siekiama pašalinti su ekonomika ir užimtumu susijusius sveikatos krizės padarinius;
  • iniciatyvos, kuriomis remiamas Europos ekonomikos arba konkrečių sektorių veiklos gaivinimas po pandemijos;
  • iniciatyvos, skirtos stiprinti gebėjimą reaguoti į panašias krizes ateityje.

 

Šis sąrašas nėra baigtinis.

Prašytume Jūsų paraginti savo šalies pilietinės visuomenės organizacijas, pavienius asmenis ir privačias įmones teikti paraiškas EESRK pilietinio solidarumo premijai gauti ir taip padėti pripažinti vertingus projektus.