Ultima șansă de a deveni laureat al Premiului CESE pentru solidaritate civilă, dedicat luptei împotriva coronavirusului

This page is also available in

Candidaturile pentru premiu, care urmărește să recompenseze un proiect din fiecare stat membru al UE și din Regatul Unit, pot fi depuse până la 30 septembrie

 

Comitetul Economic și Social European (CESE) invită organizațiile societății civile, întreprinderile private și persoanele fizice din Uniunea Europeană și din Regatul Unit să își prezinte proiectele pentru ediția unică a Premiului pentru solidaritate civilă, lansat în iulie ca înlocuitor special și punctual al premiului său anual emblematic pentru societatea civilă.

CESE își propune să recompenseze 29 de proiecte ai căror promotori au demonstrat curaj și solidaritate fără precedent în lupta împotriva pandemiei de COVID-19 și efectelor sale devastatoare.

În valoare de 10 000 EUR fiecare, 27 de premii sunt destinate proiectelor puse în aplicare în statele membre, un premiu pentru un proiect din Regatul Unit și un premiu pentru un proiect transfrontalier sau cu orientare europeană.

Termenul de depunere a candidaturilor este 30 septembrie 2020, ora 12:00 (ora Bruxelles‑ului). Ceremonia de decernare a premiilor va avea loc în ianuarie 2021, la Bruxelles.

Pentru a fi eligibili, candidații trebuie să aibă reședința sau sediul în UE. Rezidenții, întreprinderile și organizațiile societății civile din Regatul Unit sunt de asemenea eligibili pentru a-și depune candidatura.

Toate proiectele, inclusiv cele depuse de societăți cu scop lucrativ, trebuie să fie absolut non-profit și să nu beneficieze de mai mult de 50 % de finanțare din surse publice.

Inițiativele trebuie să fie direct legate de pandemia de COVID-19, să fie destinate în mod specific luptei împotriva virusului sau abordării consecințelor acestuia. Ele pot să fi fost deja puse în aplicare sau să fie în curs de desfășurare. Sunt eligibile și proiectele lansate înainte de izbucnirea pandemiei și care au fost adaptate, astfel încât să răspundă prompt la noile provocări.

Prezentarea completă a cerințelor și formularul de candidatură online sunt disponibile pe site-ul internet al CESE: www.eesc.europa.eu/civilsolidarityprize

DETALII DESPRE PREMIUL CESE PENTRU SOLIDARITATE CIVILĂ

Premiul din acest an are o temă specifică: Societatea civilă împotriva COVID-19.

Prin dedicarea premiului său luptei împotriva coronavirusului și decernarea de 29 de premii, CESE dorește să sporească vizibilitatea proiectelor și inițiativelor care au adus o contribuție remarcabilă la soluționarea situațiilor de urgență legate de pandemia de COVID-19, precum și nenumăratele consecințe grave ale acesteia în fiecare stat membru și în Regatul Unit.

Invitând și candidați din Regatul Unit, CESE dorește să demonstreze că suntem cu toții uniți în fața adversității și că nu intenționează să rupă legăturile cu societatea civilă din acest fost stat membru, ci, dimpotrivă, dorește să mențină relații strânse.

CESE, organismul UE care face auzită vocea ONG-urilor, sindicatelor și organizațiilor patronale la nivelul UE, dorește în acest fel să aducă un omagiu solidarității europene și tuturor celor care au demonstrat această solidaritate luptând împotriva coronavirusului, cu curaj, angajament și un incredibil simț al răspunderii.

Inițiativele propuse pentru premiu pot acoperi o varietate amplă de teme, cum ar fi:

  • acțiuni legate de sănătate, echipamente medicale, dispozitive medicale, asistență și îngrijire;
  • inițiative temporare care vizează atenuarea efectelor imediate ale crizei provocate de coronavirus și satisfacerea nevoilor urgente ale grupurilor-țintă;
  • măsuri specifice pentru a ajuta persoanele sau grupurile aflate în cea mai gravă stare de sărăcie și cele care sunt defavorizate sau vulnerabile (inclusiv refugiații), a le proteja efectiv de boală și a atenua impactul crizei;
  • inițiative legate de situația anumitor grupuri-țintă în perioada de izolare;
  • inițiative care vizează abordarea consecințelor economice și ocupaționale ale crizei sanitare;
  • inițiative de susținere a redresării economiei europene sau a anumitor sectoare ca urmare a pandemiei;
  • inițiative menite să îmbunătățească capacitatea de reacție la o criză viitoare comparabilă.

 

Lista nu este exhaustivă.

Vă rugăm să încurajați organizațiile societății civile, cetățenii și întreprinderile private din țara dumneavoastră să își depună candidatura pentru Premiul CESE pentru solidaritate civilă și, prin urmare, să contribuiți la recompensarea unor proiecte valoroase.