Laatste kans om een van de winnaars te worden van de EESC-prijs voor burgersolidariteit met als thema de strijd tegen het coronavirus

This page is also available in

Aanmelden voor deze prijs, waarmee één project per EU-lidstaat en één project uit het Verenigd Koninkrijk zal worden bekroond, kan tot 30 september

 

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) nodigt maatschappelijke organisaties, particuliere ondernemingen en individuen uit de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk uit om projecten in te dienen voor zijn unieke prijs voor burgersolidariteit. Die heeft het in juli gelanceerd als eenmalig alternatief voor zijn bekende jaarlijkse prijs voor het maatschappelijk middenveld.

Het EESC beoogt met deze prijs maar liefst 29 projecten te belonen waarvan de initiatiefnemers ongekende moed en solidariteit hebben getoond in de strijd tegen COVID-19 en de desastreuze gevolgen daarvan.

Er zijn 27 prijzen voor projecten in de EU-lidstaten, 1 voor een project in het Verenigd Koninkrijk en 1 voor een project met een grensoverschrijdende of Europese focus. Elke prijs heeft een waarde van 10 000 euro.

Projecten moeten voor 30 september 2020 om 12 uur (Belgische tijd) worden ingediend. De prijsuitreiking vindt in januari 2021 in Brussel plaats.

Om mee te kunnen dingen naar de prijs, moeten organisaties, ondernemingen of individuen in de EU verblijven of er gevestigd zijn. Ook ingezetenen van het Verenigd Koninkrijk en aldaar gevestigde organisaties en ondernemingen kunnen meedoen.

Alle projecten, ook die van ondernemingen met winstoogmerk, moeten een strikt non-profitkarakter hebben en mogen voor niet meer dan de helft met publiek geld worden gefinancierd.

De initiatieven moeten direct verband houden met COVID-19 en specifiek zijn gericht op de bestrijding van het coronavirus of de aanpak van de gevolgen ervan. Ze moeten al uitgevoerd of nog lopende zijn. Ook projecten die al voor de uitbraak van de pandemie waren opgezet maar werden aangepast om snel op de nieuwe crisis te kunnen reageren, komen in aanmerking.

Een volledig overzicht van de criteria en het onlineaanmeldingsformulier zijn te vinden op onze website: www.eesc.europa.eu/civilsolidarityprize

 

MEER INFORMATIE OVER DE EESC-PRIJS VOOR BURGERSOLIDARITEIT

De prijs van dit jaar heeft een speciaal thema: Het maatschappelijk middenveld tegen COVID-19.

Door zijn prijs te wijden aan de strijd tegen het coronavirus en niet minder dan 29 prijzen uit te reiken wil het EESC meer bekendheid geven aan projecten en initiatieven waarmee een bijzondere bijdrage is geleverd aan de bestrijding van de COVID-19-crisis en aan de aanpak van de ernstige en talrijke gevolgen daarvan in elke lidstaat en het Verenigd Koninkrijk.

Door ook organisaties, ondernemingen en individuen uit het Verenigd Koninkrijk uit te nodigen om mee te dingen naar de prijs, wenst het EESC te laten zien dat de pandemie iedereen raakt en dat het de betrekkingen met het maatschappelijk middenveld in deze voormalige lidstaat niet zal verbreken maar dat het daarentegen nauwe banden daarmee wil blijven onderhouden.

Het EESC – de EU-instelling die de spreekbuis vormt van ngo’s, vakbonden en werkgeversorganisaties op EU-niveau – wil met de prijs hulde brengen aan de Europese solidariteit en aan al degenen die daarvan blijk hebben gegeven door met ongelooflijk veel moed, betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel ten strijde te trekken tegen het coronavirus.

De voor de prijs voorgestelde initiatieven kunnen betrekking hebben op een breed scala aan onderwerpen zoals:

  • acties in verband met gezondheid, gezondheidsuitrusting, medische hulpmiddelen, bijstand en zorg;
  • tijdelijke initiatieven om de onmiddellijke gevolgen van de coronaviruscrisis te verzachten en tegemoet te komen aan de dringende behoeften van de doelgroepen;
  • specifieke maatregelen om de meest behoeftigen, kansarmen of kwetsbare groepen (waaronder vluchtelingen) te helpen, hen te beschermen tegen de ziekte zelf en de gevolgen van de crisis te verzachten;
  • initiatieven die verband houden met de situatie van specifieke doelgroepen tijdens de lockdown;
  • initiatieven om de gevolgen van de gezondheidscrisis voor de economie en de werkgelegenheid aan te pakken;
  • initiatieven ter ondersteuning van het herstel van de Europese economie of van specifieke sectoren in de nasleep van de pandemie;
  • initiatieven om het reactievermogen in geval van een toekomstige vergelijkbare crisis te verbeteren.

 

Deze opsomming is niet volledig.

U wordt vriendelijk verzocht om maatschappelijke organisaties, individuen en particuliere ondernemingen in uw land ertoe aan te moedigen mee te dingen naar de EESC-prijs voor burgersolidariteit, zodat waardevolle projecten de erkenning krijgen die zij verdienen.