Viimane võimalus võita Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kodanikusolidaarsuse auhind, mis on pühendatud võitlusele koroonaviiruse vastu

This page is also available in

Auhinna eesmärk on tunnustada üht projekti igast ELi liikmesriigist ja Ühendkuningriigist. Kandideerida saab 30. septembrini.

 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kutsub Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi kodanikuühiskonna organisatsioone, eraettevõtteid ja üksikisikuid üles esitama oma projekte ainulaadsele kodanikusolidaarsuse auhinnale, mis käivitati juulis iga-aastase tavapärase kodanikuühiskonna auhinna asemel ja antakse välja vaid sel aastal.

Komitee eesmärk on premeerida koguni 29 projekti, mille algatajad on näidanud üles enneolematut julgust ja solidaarsust võitluses COVID-19 ja selle laastava mõju vastu.

Liikmesriikides elluviidavatele projektidele on mõeldud 27 auhinda, lisaks üks Ühendkuningriigi projektile ja üks piiriülese või Euroopa suunitlusega projektile. Iga auhinna väärtus on 10 000 eurot.

Kandideerimistaotluste esitamise tähtaeg on 30. september 2020 kell 12.00 (Brüsseli aja järgi). Auhinnatseremoonia toimub 2021. aasta jaanuaris Brüsselis.

Taotluse esitamiseks peab kandidaat elama või olema asutatud ELis. Auhinnale võivad kandideerida ka Ühendkuningriigi elanikud, seal asutatud äriühingud ja kodanikuühiskonna organisatsioonid.

Kõik projektid, sealhulgas tulundusettevõtete esitatud projektid, peavad olema rangelt mittetulunduslikud ega tohi olla rohkem kui 50% ulatuses rahastatud avaliku sektori vahenditest.

Algatused peavad olema COVID-19ga otseselt seotud, näiteks suunatud viiruse vastu võitlemisele või selle tagajärgedega tegelemisele. Nad võivad olla juba ellu viidud või veel käimas. Kandideerida võivad ka projektid, millega alustati enne pandeemia puhkemist ja mida kohandati kiireks reageerimiseks uutele probleemidele.

Täielik ülevaade nõuetest ja veebipõhine taotlusvorm on saadaval meie veebilehel www.eesc.europa.eu/civilsolidarityprize.

 

TÄPSEM TEAVE EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEE KODANIKUSOLIDAARSUSE AUHINNA KOHTA

Selle aasta auhinnal on eriline teema: „Kodanikuühiskond COVID-19 vastu“.

Pühendades auhinna võitlusele koroonaviiruse vastu ja soovides anda välja lausa 29 auhinda, on komitee eesmärk suurendada nende projektide ja algatuste nähtavust, mis on andnud silmapaistva panuse COVID-19 hädaolukorra ning selle arvukate ja tõsiste tagajärgede leevendamisse igas liikmesriigis ja Ühendkuningriigis.

Kutsudes Ühendkuningriigi kandidaate kandideerima, soovib komitee näidata, et ei kavatse katkestada sidemeid selle endise liikmesriigi kodanikuühiskonnaga ja – hoopis vastupidi – soovib säilitada tihedad suhted.

Komitee kui ELi organ, mis annab hääle valitsusvälistele organisatsioonidele, ametiühingutele ja tööandjate organisatsioonidele ELi tasandil, soovib sel viisil juhtida tähelepanu Euroopa solidaarsusele ja kõigile neile, kes on seda solidaarsust üles näidanud, võideldes koroonaviiruse vastu julguse, pühendumuse ja uskumatu vastutustundega.

Auhinnale esitatavad algatused võivad hõlmata laias valikus teemasid, näiteks:

  • tervise, tervishoiuseadmete, meditsiiniseadmete, abi ja hooldusega seotud tegevus;
  • ajutised algatused, mille eesmärk on leevendada koroonaviiruse kriisi vahetuid tagajärgi ja rahuldada sihtrühmade pakilisi vajadusi;
  • erimeetmed enim puudust kannatavate, ebasoodsas olukorras olevate või haavatavate inimeste või rühmade (sh pagulaste) abistamiseks, nende kaitsmiseks haiguse enda eest ja kriisi mõju leevendamiseks;
  • algatused, mis on seotud konkreetsete sihtrühmade olukorraga liikumispiirangute ajal;
  • algatused, mille eesmärk on tegeleda tervisekriisi majanduslike ja tööhõivealaste tagajärgedega;
  • algatused Euroopa majanduse või konkreetsete sektorite taastumise toetamiseks pandeemia järellainetuses;
  • algatused, mille eesmärk on parandada võimet reageerida tulevastele võrreldavatele kriisidele.

 

Loetelu ei ole ammendav.

Palun ärgitage oma riigi kodanikuühiskonna organisatsioone, üksikisikuid ja eraettevõtteid kandideerima Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kodanikusolidaarsuse auhinnale ja aidake väärtuslikel projektidel seeläbi tunnustust võita.