V novém funkčním období 2020–2025, které bylo zahájeno v říjnu, bude mít Evropský hospodářský a sociální výbor 137 nových členů z celkových 329.

Noví členové EHSV začnou své funkční období v době omezení spojených s pandemií COVID-19. V důsledku prudce rostoucího počtu infikovaných osob v Evropě jsou omezení fyzického kontaktu a hybridní schůze v Bruselu stále pravidlem.

329 členů EHSV je nově jmenováno každých pět let. Tentokrát bude 40 % z nich nových. Přinesou do práce po boku staronových členů nový náhled, nové myšlenky a novou energii.

Ženy budou mít v novém funkčním období 33% zastoupení; v minulém období tvořily 27,3 % a v období 2010–2015 24,7 %. Zeměmi s největším počtem žen budou Estonsko (85,71 %), Česká republika a Chorvatsko (shodně po 66,67 %). Na druhém konci žebříčku se pak nachází Portugalsko a Kypr, které ve své delegaci žádné ženy nemají. Dokonalou rovnováhu mezi ženami a muži má Švédsko.

Nejmladší členka má 27 let a nejstarší člen, jenž bude předsedat plenárnímu zasedání, které zvolí nové vedení EHSV, 76 let.

Členy jmenuje Rada na návrh členských států na období pěti let. Úplný seznam členů pro nové funkční období 2020–2025 bude brzy k dispozici na internetových stránkách EHSV.

329 nových, či znovu potvrzených členů se má poprvé sejít v Bruselu dne 27. října. 28. října si pak zvolí nového předsedu a dva místopředsedy (pro komunikaci a pro rozpočet), a to na funkční období dvou a půl let. 

Funkce předsedy rotuje mezi třemi skupinami Výboru (Zaměstnavatelé, Zaměstnanci a Různorodá Evropa). Dva předchozí předsedové byli zvoleni ze skupin Zaměstnanci a Různorodá Evropa.

Každý člen bude zařazen do jedné ze tří skupin. Každá skupina si taktéž zvolí svého předsedu, jenž dostane mandát na dva a půl roku s možností znovuzvolení.

Hlavní úlohou EHSV je poskytovat zákonodárcům EU (Evropské komisi, Evropskému parlamentu a Radě) poradenství k návrhům právních předpisů a politik prostřednictvím práce jeho šesti sekcí a jedné poradní komise, které pokrývají širokou škálou oblastí politiky, jako jsou sociální, hospodářské, zemědělské, environmentální a dopravní otázky. (dm)