W październiku rozpoczyna się kadencja 2020–2025 Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Wśród 329 członków Komitetu znajdzie się 127 osób, które zasiądą w nim po raz pierwszy.

Członkowie EKES-u rozpoczną swoją kadencję przy obostrzeniach związanych z pandemią COVID-19, gdy w Brukseli obowiązują zachowywanie dystansu społecznego i posiedzenia hybrydowe, a w całej Europie odnotowywane są rekordowe liczby zakażeń.

329 członków EKES-u jest mianowanych co pięć lat. Tym razem w składzie EKES-u znajdzie się ponad 40% nowych członków, którzy wniosą nową perspektywę, pomysły i energię do pracy wspólnie z członkami, którzy zostali mianowani ponownie.

W nowej kadencji kobiety będą stanowić 33% członków. Jest to wzrost w stosunku do poprzedniej kadencji (27,30%) i do kadencji 2010–2015 (24,70%). Krajami reprezentowanymi przez najwyższą liczbę członkiń będą Estonia (85,71%), a następnie Czechy i Chorwacja (66,67%). Na przeciwnym biegunie znajdują się Portugalia i Cypr, które w ogóle nie mają kobiet w swojej reprezentacji. Szwecja zachowuje idealną równowagę płci.

Najmłodszy członek ma 27 lat. Najstarszy, 76-letni, będzie przewodniczył sesji plenarnej, na której zostanie wybrane nowe kierownictwo EKES-u.

Członkowie są wybierani przez Radę na okres pięciu lat, w oparciu o nominacje z państw członkowskich. Pełna lista członków w nowej kadencji na lata 2020–2025 będzie wkrótce dostępna na stronie EKES-u.

329 nowych lub ponownie mianowanych członków ma spotkać się po raz pierwszy w Brukseli 27 października. 28 października wyłonią nowego przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących (odpowiedzialnych za komunikację i budżet) na dwuipółletnią kadencję. 

Stanowisko przewodniczącego obsadzane jest na zasadzie rotacji pomiędzy trzema Grupami w EKES-ie (Pracodawców, Pracowników i „Różnorodność Europy”). Dwóch poprzednich przewodniczących wywodziło się z Grupy Pracowników i Grupy „Różnorodność Europy”.

Każdy członek dołączy do jednej z trzech Grup, z których każda wybierze swojego przewodniczącego na odnawialną dwuipółletnią kadencję.

Główne zadanie EKES-u polega na doradzaniu unijnym prawodawcom (Komisji Europejskiej, Parlamentowi Europejskiemu i Radzie) w sprawie projektowanego prawodawstwa i polityk poprzez prace sześciu sekcji i jednej komisji konsultacyjnej, które obejmują szeroki zakres obszarów polityki, w tym kwestie społeczne, gospodarcze, rolne, środowiskowe i transportowe. (dm)