Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ξεκινά τον Οκτώβριο τη νέα θητεία της για την περίοδο 2020-2025 με 137 νέα μέλη σε σύνολο 329.

Τα νέα μέλη της ΕΟΚΕ θα ξεκινήσουν τη θητεία τους με περιορισμούς λόγω της πανδημίας COVID-19: η κοινωνική αποστασιοποίηση και οι υβριδικές συνεδριάσεις εξακολουθούν να αποτελούν τον κανόνα στις Βρυξέλλες, ενώ τα κρούσματα αυξάνονται σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Τα 329 μέλη της ΕΟΚΕ διορίζονται ανά πενταετία, όπως προβλέπεται στις Συνθήκες. Αυτή τη φορά, πάνω από 40 % διορίζονται για πρώτη φορά, κομίζοντας νέες σκέψεις, ιδέες και ενέργεια στο έργο τους μαζί με τα μέλη που διορίζονται ξανά.

Οι γυναίκες αποτελούν 33 % των μελών κατά τη νέα θητεία, έναντι 27,30 % την τελευταία φορά και 24,70 % την περίοδο 2010-2015. Οι χώρες με τις περισσότερες γυναίκες μέλη είναι η Εσθονία, με ποσοστό 85,71 %, και ακολουθούν η Τσεχία και η Κροατία με 66,67 %. Αντίθετα, η Πορτογαλία και η Κύπρος δεν έχουν καμία γυναίκα στην εκπροσώπησή τους. Η δε Σουηδία έχει την απόλυτη ισοκατανομή μεταξύ των φύλων.

Το νεότερο μέλος είναι 27 ετών, ενώ το αρχαιότερο, το οποίο θα προεδρεύσει της συνόδου ολομέλειας που θα εκλέξει τη νέα ηγεσία της ΕΟΚΕ, είναι 76.

Τα μέλη διορίζονται για περίοδο πέντε ετών από το Συμβούλιο, βάσει υποψηφιοτήτων που έχουν εισηγηθεί τα κράτη μέλη. Ο πλήρης κατάλογος των μελών για τη νέα θητεία 2020-2025 θα είναι σύντομα διαθέσιμος στον ιστότοπο της ΕΟΚΕ.

Τα 329 νεοδιορισθέντα ή εκ νέου διορισθέντα μέλη προβλέπεται να συνεδριάσουν για πρώτη φορά στις Βρυξέλλες στις 27 Οκτωβρίου. Στις 28 Οκτωβρίου θα εκλέξουν νέο Πρόεδρο και δύο Αντιπροέδρους (αρμόδιους για την επικοινωνία και τον προϋπολογισμό) με θητεία διάρκειας δυόμισι ετών. 

Την προεδρία του οργάνου ασκούν εκ περιτροπής οι τρεις Ομάδες της ΕΟΚΕ (Εργοδότες, Εργαζόμενοι και Ευρώπη της Πολυμορφίας). Οι δύο προηγούμενοι Πρόεδροι εκλέχθηκαν από τις Ομάδες των Εργαζομένων και της Ευρώπης της Πολυμορφίας.

Κάθε μέλος θα προσχωρήσει σε μία από τις τρεις Ομάδες οι οποίες θα εκλέξουν επίσης τον δικό τους πρόεδρο με ανανεώσιμη θητεία δυόμισι ετών.

Κύρια αποστολή της ΕΟΚΕ είναι να συμβουλεύει τους νομοθέτες της ΕΕ (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο) σχετικά με τα σχέδια νομοθετικών πράξεων και τις πολιτικές μέσω των εργασιών των έξι τμημάτων της και της μίας συμβουλευτικής επιτροπής· οι εργασίες καλύπτουν ευρύ φάσμα τομέων πολιτικής, όπως κοινωνικά, οικονομικά, γεωργικά, περιβαλλοντικά θέματα και θέματα μεταφορών. (dm)