Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) bo v novem mandatnem obdobju 2020–2025, ki se začenja oktobra, imel kar 137 novih članov od skupno 329.

Člani, ki prihajajo v EESO, bodo svoj mandat začeli v času omejitev zaradi COVID-19, saj so zaradi nagle rasti stopnje okuženosti po vsej Evropi v Bruslju še vedno v veljavi ukrepi, kot sta omejevanje socialnih stikov in organizacija hibridnih sej.

Vseh 329 članov EESO mora biti na novo imenovanih vsakih pet let. Tokrat bo med njimi več kot 40 % povsem novih članov, ki bodo v delo EESO poleg članov, ki se vračajo, vnesli nove poglede, zamisli in energijo.

V novem mandatu bo med člani 33 % žensk, kar je več kot v prejšnjem petletnem mandatu (27,30 %) in v obdobju 2010–2015 (24,70 %). Največ članic bodo imele Estonija (85,71 %), Češka in Hrvaška (66,67 %). Na drugi strani lestvice pa sta Portugalska in Ciper, ki med člani svoje delegacije nimata žensk. Švedska ima popolnoma uravnoteženo zastopanost spolov.

Najmlajša je 27-letna članica, najstarejši član, ki bo predsedoval plenarnemu zasedanju, na katerem se bo izvolilo novo vodstvo EESO, pa ima 76 let.

Člane za obdobje petih let imenuje Svet na podlagi predlogov držav članic. Celoten seznam članov v novem mandatu, ki bo trajal od 2020 do 2025, bo kmalu na voljo na spletišču EESO.

Vseh 329 novih ali ponovno imenovanih članov naj bi se prvič sestalo 27. oktobra v Bruslju. 28. oktobra bodo izvolili novega predsednika in dva podpredsednika (pristojna za komuniciranje oziroma proračun) za obdobje dveh let in pol. 

Položaj predsednika rotira med tremi skupinami Odbora (skupino delodajalcev, skupino delojemalcev in skupino Raznolikost Evrope). Prejšnja dva predsednika sta bila izvoljena iz skupin delojemalcev in Raznolikost Evrope.

Vsak član se pridruži eni od teh treh skupin, ki bodo prav tako izvolile svojega predsednika za mandat dveh let in pol z možnostjo podaljšanja.

Glavna vloga EESO je svetovanje zakonodajalcem EU (Evropski komisiji, Evropskemu parlamentu in Svetu) glede zakonodajnih predlogov in politik. To posvetovalno delo poteka v okviru šestih strokovnih skupin in ene posvetovalne komisije, ki obravnavajo vprašanja s široke palete področij, kot so socialna, ekonomska, kmetijska, okoljska in prometna politika. (dm)