ETSK:n toimikauden käynnistyessä uusia jäseniä on yli 40 prosenttia

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean aloittaessa lokakuussa uuden toimikautensa (2020–2025) sen 329 jäsenestä 137 on uusia.

ETSK:n jäsenet aloittavat toimikautensa covid-19-pandemiasta johtuvien rajoitusten ehdoilla. Turvavälien noudattaminen ja hybridikokoukset ovat Brysselissä edelleen sääntö, kun tartuntamäärät kasvavat jyrkästi eri puolilla Eurooppaa.

ETSK:hon nimetään 329 jäsentä joka viides vuosi. Tällä kertaa uusia jäseniä on yli 40 prosenttia, ja he tuovat komiteassa jatkavien jäsenten rinnalla työskentelyyn tuoreita näkemyksiä, ideoita ja energiaa.

Naisten osuus jäsenistä on uudella toimikaudella 33 prosenttia, kun se viime kaudella oli 27,30 prosenttia ja vuosina 2010–2015 taas 24,70 prosenttia. Naisjäseniä on suhteellisesti eniten Virolla, 85,71 prosenttia, ja seuraavaksi eniten Tšekin tasavallalla ja Kroatialla, 66,67 prosenttia. Portugalilla ja Kyproksella ei sitä vastoin ole yhtään naisjäsentä. Ruotsalaisjäsenten sukupuolijakauma on täysin tasapainossa.

Nuorin jäsenistä on 27-vuotias, ja vanhin jäsen, joka toimii ikäpuheenjohtajana ETSK:n uuden johtajiston valitsevassa täysistunnossa, on 76-vuotias.

Neuvosto nimeää jäsenet viideksi vuodeksi jäsenvaltioiden tekemien ehdotusten perusteella. Täydellinen luettelo uuden toimikauden 2020–2025 jäsenistä on pian saatavilla ETSK:n verkkosivuilla.

Komitean 329 uuden tai uudelleennimetyn jäsenen on määrä kokoontua ensimmäisen kerran 27. lokakuuta Brysselissä. Lokakuun 28. päivänä he valitsevat uuden puheenjohtajan sekä kaksi varapuheenjohtajaa (joista toinen vastaa viestinnästä ja toinen budjetista) kahden ja puolen vuoden toimikaudeksi. 

Puheenjohtaja valitaan vuorotellen komitean kolmesta ryhmästä (työnantajat, työntekijät ja ”moninainen Eurooppa”). Kaksi edellistä puheenjohtajaa ovat edustaneet työntekijät- ja ”moninainen Eurooppa” ­ryhmiä.

Jokainen jäsen liittyy yhteen kolmesta ryhmästä, ja näistä kukin valitsee myös oman puheenjohtajansa kahden ja puolen vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia.

ETSK:n päätehtävänä on antaa neuvoja EU:n lainsäätäjille (Euroopan komissiolle, Euroopan parlamentille ja neuvostolle) säädösehdotusten ja toimintapolitiikkojen laadinnassa kuuden jaoston ja yhden neuvoa-antavan valiokunnan avustuksella. Näiden vastuualueet kattavat monia eri politiikanaloja, ja ne käsittelevät muun muassa sosiaali-, talous-, maatalous-, ympäristö- ja liikennekysymyksiä. (dm)