Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmetest on üle 40% uued liikmed

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 329 liikmest 137 on uued liikmed. Komitee koosseisu 2020.–2025. aasta ametiaeg algab oktoobris.

Komitee uued liikmed alustavad oma ametiaega COVID-19 piirangute tingimustes. Suhtlemisdistantsi hoidmine ja hübriidkoosolekud on Brüsselis endiselt reegliks, sest nakkuse määrad kogu Euroopas suurenevad.

Komitee 329 liiget nimetatakse ametisse iga viie aasta järel. Seekord on üle 40% neist uued liikmed, kes toovad tagasipöörduvate liikmete kõrval oma tegevusse uusi väljavaateid, ideid ja energiat.

Naised moodustavad uuel ametiajal 33% liikmetest, võrreldes 27,30%-ga eelmisel ametiajal ja 24,70%-ga aastatel 2010–2015. Kõige rohkem naisi esindavad Eestit (85,71%) ning Tšehhi Vabariiki ja Horvaatiat (66,67%). Portugali ja Küprose liikmete hulgas ei ole seevastu ühtegi naist. Rootsi liikmete seas valitseb täielik sooline tasakaal.

Noorim liige on 27aastane, kõige vanem liige aga, kes juhatab täiskogu istungjärku, kus valitakse komitee uus juhtkond, on 76aastane.

Nõukogu nimetab liikmed ametisse viieks aastaks liikmesriikide esitatud kandidaatide alusel. Uue ametiaja (2020–2025) liikmete täielik nimekiri on peagi kättesaadav komitee veebilehel.

329 uut või uuendatud volitustega liiget kohtuvad esimest korda 27. oktoobril Brüsselis. 28. oktoobril valivad nad uue presidendi ning kaks asepresidenti, kellest üks vastutab teabevahetuse ja teine eelarve eest ning kelle ametiaeg kestab kaks ja pool aastat. 

Presidendi ametikoht roteerub komitee kolme rühma vahel (tööandjate rühm, töötajate rühm ja Euroopa mitmekesisuse rühm). Kaks eelmist presidenti valiti töötajate ja Euroopa mitmekesisuse rühmade hulgast.

Iga liige ühineb ühega kolmest rühmast, kes valib ka oma rühma esimehe kahe ja poole aastaseks ametiajaks, mida on võimalik pikendada.

Komitee peamine ülesanne on nõustada ELi seadusandjaid (Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament ja nõukogu) õigusaktide ja poliitikameetmete eelnõude teemal oma kuue sektsiooni ja ühe nõuandekomisjoni töö kaudu, mis hõlmavad paljusid poliitikavaldkondi, nagu sotsiaal-, majandus-, põllumajandus-, keskkonna- ja transpordiküsimused. (dm)