Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság úgy kezdi meg októberben 2020–2025-ös hivatali idejét, hogy 329 tagja közül 137-en újoncok az EGSZB-nél.

A tagok a Covid19-korlátozások közepette kezdik meg hivatali idejüket az EGSZB-nél, ami azt jelenti, hogy Brüsszelben továbbra is a közösségi távolságtartás és a hibrid ülések jelentik az általános gyakorlatot, mivel a fertőzések aránya Európa-szerte magas.

Az EGSZB 329 tagját ötévente nevezik ki. Ezúttal több mint 40%-uk újonc lesz, új távlatokat nyitva, illetve új ötleteket és energiát hozva a visszatérő tagok mellett végzett munkába.

Az új ciklusban a tagok 33%-a nő lesz (2015–2020-ban ez az arány 27,3%, 2010–2015-ben 24,7% volt). Az arányaiban legtöbb női tagot Észtország küldi (85,71%), ezt követi Csehország és Horvátország (66,67%). A sort Portugália és Ciprus zárja, amelyek egyetlen női taggal sem képviseltetik magukat. A svéd delegációban tökéletes a nemek közötti egyensúly.

A legfiatalabb tag 27, a legidősebb pedig – aki az EGSZB új vezetését megválasztó plenáris ülést elnökli majd – 76 éves.

A tagokat a Tanács nevezi ki egy ötéves időszakra, a tagállamok jelölései alapján. A 2020-tól 2025-ig tartó új hivatali időre vonatkozó teljes taglista hamarosan elérhető lesz az EGSZB honlapján.

A 329 új vagy újra kinevezett tag várhatóan október 27-én ül össze először Brüsszelben. Október 28-án új elnököt és két alelnököt választanak majd – ez utóbbiakat a kommunikációs, illetve a költségvetési feladatok ellátására – egy két és fél éves időszakra. 

Az elnöki tisztséget felváltva tölti be az EGSZB három csoportja (Munkaadók, Munkavállalók és Sokféleség Európája). A két korábbi elnököt a Munkavállalók csoportjából és a Sokféleség Európája csoportból választották meg.

Minden tag csatlakozik a három csoport egyikéhez, és minden csoport megválasztja saját csoportelnökét is egy (megújítható) két és fél éves időszakra.

Az EGSZB legfontosabb feladata, hogy tanácsokkal lássa el az uniós jogalkotókat (az Európai Bizottságot, az Európai Parlamentet és a Tanácsot) a tervezett jogszabályokkal és szakpolitikákkal kapcsolatban. Ebben a munkában hat szekció és egy konzultatív bizottság vesz részt, amelyek számos szakpolitikai területtel, így például szociális, gazdasági, mezőgazdasági, környezetvédelmi és közlekedési kérdésekkel foglalkoznak. (dm)