Мандатът на ЕИСК започва с повече от 40 % нови членове

В Европейския икономически и социален комитет ще има 137 нови членове от общо 329, когато през октомври започне неговият мандат за периода 2020—2025 г.

Новите членове на ЕИСК ще започнат мандата в условията на свързаните с COVID-19 ограничения, като социалното дистанциране и заседанията в хибриден режим продължават да бъдат обичайната практика в Брюксел с оглед на повишаването на процентите на заразяване в цяла Европа.

На всеки пет години се назначават наново 329 членове на ЕИСК. Този път повече от 40 % от тях ще бъдат нови членове, които ще допринесат за работата със своя свеж поглед, идеи и енергия, наред с членовете с подновен мандат.

През новия мандат жените ще представляват 33 % от членовете — по-голям дял в сравнение с този от 27,3 % през изминалия мандат и 24,7 % за периода 2010—2015 г. Държавите с най-голям брой жени ще бъдат Естония — 85,71 %, Чешката република и Хърватия — с 66,67 %. В другия край на скалата са Португалия и Кипър, в чиито представителства няма жени. Швеция е с идеален баланс между жените и мъжете.

Най-младият член е на 27 години, а най-възрастният, който ще председателства пленарната сесия, на която ще бъде избрано новото ръководство на ЕИСК, е на 76.

Членовете се назначават от Съвета за срок от пет години въз основа на кандидатури от държавите членки. На уебсайта на ЕИСК скоро ще бъде достъпен пълният списък на членовете за новия мандат за периода 2020—2025 г.

На 27 октомври в Брюксел за пръв път ще се съберат 329-те членове на Комитета — нови или с подновен мандат. На 28 октомври те ще изберат нов председател и двама заместник-председатели (последните по въпросите на комуникацията и бюджета) за мандат от две и половина години. 

Длъжността председател се заема на ротационен принцип между трите групи на Комитета („Работодатели“, „Работници“ и „Многообразие Европа“). Двамата предишни председатели бяха избрани от групите „Работници“ и „Многообразие Европа“.

Всеки член ще се присъедини към една от трите секции, които също ще изберат свой председател за срок от две години и половина. Неговият мандат може да бъде подновен.

Основната роля на ЕИСК е да съветва законодателите на ЕС (Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета) относно проекти на законодателни актове и политики чрез работата на своите шест секции и една консултативна комисия, които обхващат широк кръг от области на политиката, като например въпроси от областта на социалната сфера, икономиката, селското стопанство, околната среда и транспорта. (dm)