137 af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs 329 medlemmer vil være nye i EØSU, når mandatperioden 2020-2025 begynder i oktober.

De nye EØSU-medlemmer tager hul på deres mandatperiode under covid-19-begrænsningerne, hvor fysisk afstand og hybridmøder fortsat er hovedreglen i Bruxelles, eftersom smittetallene stiger i hele Europa.

EØSU's 329 medlemmer udpeges hvert femte år. Denne gang er over 40 % af dem nyudnævnte, og de vil sammen med de genudnævnte medlemmer bidrage til arbejdet med et friskt syn, nye idéer og energi.

33 % af medlemmerne i den nye mandatperiode er kvinder, hvilket er en stigning fra 27,30 % i forrige periode og 24,70 % i perioden 2010-2015. De lande, der har flest kvindelige medlemmer, er Estland med 85,71 % og Tjekkiet og Kroatien med hver 66,67 %. I den anden ende af skalaen ligger Portugal og Cypern, som ikke har nogen kvinder i deres repræsentation. I den svenske repræsentation er der fuld kønsbalance.

Det yngste medlem er 27 år, mens det ældste medlem, som vil lede den plenarforsamling, hvor EØSU's nye ledelse skal vælges, er 76 år.

Medlemmerne udnævnes af Rådet for en periode på fem år på grundlag af indstillinger fra medlemsstaterne. Hele listen over medlemmer i den nye mandatperiode – som løber fra 2020 til 2025 – vil snart kunne findes på EØSU's hjemmeside.

De 329 nye eller genudnævnte medlemmer mødes for første gang i Bruxelles den 27. oktober. Den 28. oktober vælger de en ny formand og to næstformænd for henholdsvis kommunikation og budget for en periode på to og et halvt år. 

Formandsposten roterer mellem udvalgets tre grupper (Arbejdsgivergruppen, Arbejdstagergruppen og Gruppen Diversitet Europa). De to forrige formænd kom fra Arbejdstagergruppen og Gruppen Diversitet Europa.

Hvert medlem vil blive tilknyttet en af de tre grupper, som hver vælger deres egen gruppeformand for en periode på to et halvt år, som kan fornys.

EØSU's vigtigste rolle er at rådgive EU's beslutningstagere (Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet) om forslag til lovgivning og politikker gennem arbejdet i dets seks sektioner og en rådgivende kommission, som dækker en bred vifte af politikområder såsom socialpolitik, økonomi, landbrug, miljø og transport. (dm)