Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas sastāvā 137 no 329 tās locekļiem ir iecelti pirmo reizi, un oktobrī sāksies Komitejas 2020.–2025. gada pilnvaru termiņš.

Jaunajiem EESK locekļiem pilnvaru termiņš sākas Covid-19 ierobežojumu laikā; tā kā visā Eiropā pieaug inficēšanās gadījumu skaits, Briselē joprojām spēkā ir noteikumi par sociālo distancēšanos un hibrīdsanāksmēm.

Ik pēc pieciem gadiem EESK locekļus — kopskaitā 329 — ieceļ no jauna. Šoreiz vairāk nekā 40 % locekļu būs jauni, un tas dos jaunu skatījumu, idejas un enerģiju darbam kopā ar tiem EESK locekļiem, kuri Komitejā atgriežas atkārtoti.

Jaunajā pilnvaru termiņā sieviešu īpatsvars būs 33 %, salīdzinot ar 27,30 % pēdējā pilnvaru termiņā un 24,70 % 2010.–2015. gada pilnvaru termiņā. Valstis, kuru delegācijā būs visvairāk sieviešu, būs Igaunija (85,71 %), kā arī Čehijas Republika un Horvātija (66,67 %). Savukārt Portugāles un Kipras delegācijā sieviešu nav. Zviedrijas delegācijā ir ideāls dzimumu līdzsvars.

Jaunākajam Komitejas loceklim ir 27 gadi, bet vecākajam — 76 gadi; viņš vadīs plenārsesiju, kurā ievēlēs jauno EESK vadību.

EESK locekļus uz pieciem gadiem ieceļ Padome, pamatojoties uz dalībvalstu izvirzītajiem kandidātiem. Pilns locekļu saraksts jaunajam 2020.–2025. gada pilnvaru termiņam drīz būs pieejams EESK tīmekļa vietnē.

Paredzēts, ka 329 jaunie vai atkārtoti ieceltie locekļi Briselē pirmo reizi tiksies 27. oktobrī. 28. oktobrī viņi uz divarpus gadiem ievēlēs jaunu priekšsēdētāju un divus priekšsēdētāja vietniekus (attiecīgi komunikācijas un budžeta jautājumos). 

Priekšsēdētāja amats rotācijas kārtībā tiek uzticēts katrai no trim Komitejas grupām (Darba devēju grupai, Darba ņēmēju grupai un grupai "Daudzveidība Eiropā”). Divi iepriekšējie priekšsēdētāji tika ievēlēti no Darba ņēmēju grupas un grupas "Daudzveidība Eiropā”.

Katrs EESK loceklis pievienosies kādai no trim grupām, kuras katra ievēlē arī savu priekšsēdētāju uz divarpus gadu pilnvaru termiņu, ko iespējams pagarināt.

EESK galvenais uzdevums ir konsultēt ES likumdevējus (Eiropas Komisiju, Eiropas Parlamentu un Padomi) par tiesību aktu un politikas projektiem; šis darbs norit sešās specializētajās nodaļās un vienā konsultatīvajā komisijā, kuras atbild par visdažādākajām politikas jomām, piemēram, par sociālajiem, ekonomikas, lauksaimniecības, vides un transporta jautājumiem. (dm)