Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

září mi vždy připadá jako začátek nového roku. Mnohem víc než leden. Září znamená konec letní pauzy a návrat ke každodenní rutině v podobě práce, schůzí, cestování nebo školy. V letošním roce je tento pocit ještě silnější než obvykle. Vzhledem k míře proočkovanosti máme naději, že se opět budeme moci volně pohybovat po našich regionech a našem kontinentu. Nové kulturní normy chování společně s hygienickými návyky nám umožňují začít znovu.

Příští měsíc to bude již rok, co bylo zahájeno nové funkční období EHSV. Řada členů však tento či příští měsíc zavítá do našeho sídla v Bruselu vůbec poprvé.

Jsou plni očekávání a odhodláni využít tuto příležitost. Občanská společnost musí dát najevo svůj názor a být zřetelně slyšet. A právě v tom jí může EHSV i nadále skutečně pomáhat.

Kvůli pandemii jsme prožili těžkých 18 měsíců. Máme za sebou náročné léto poznamenané přírodními katastrofami po celé Evropě, jež přímo zapříčinila změna klimatu. Tragické záplavy, k nimž došlo v důsledku extrémních srážek, si vyžádaly lidské oběti (zahynulo 210 osob, většinou v Německu) a naprosto ochromily život lidí. Ke škodám a ztrátám na životech vedly záplavy také v Belgii, Lucembursku, Nizozemsku a Švýcarsku.

Itálii, a hlavně Řecko, pak sužovaly přírodní požáry, které vypukly v důsledku dlouhodobého sucha. V Řecku vystoupala rtuť teploměru až na mimořádných 47,1 stupňů Celsia. Snímky částí Evropy, které byly zaplaveny nebo je zachvátily plameny, jsou jasným důkazem toho, že je nejvyšší čas, abychom spojili své síly a snažili se vyřešit výzvy, které před námi stojí. Hasiči z Německa, Polska, Rumunska a dalších zemí dali najevo obrovskou solidaritu a přispěchali Řekům na pomoc.

V následujících měsících nás čeká spousta práce. Na Konferenci o budoucnosti Evropy budou všichni naši členové usilovat o to, aby zde zazněly všechny názory. Slogan „Budoucnost je ve vašich rukou“ nám připomíná, že jen díky aktivní účasti budeme moci vytvořit takovou budoucnost, jakou potřebujeme.

Tento proces má podpořit i naše akce „Propojení EU“, která se bude v listopadu konat v Lisabonu a na niž se velmi těším. Jedná se o iniciativu EHSV, jejímž cílem je stimulovat naši aktivní síť subjektů občanské společnosti po celé Evropě. Zpravidla máme 120 účastníků, včetně zástupců sítí občanské společnosti, kteří mají na starost komunikaci, členů komise COCOM, novinářů a zástupců dalších institucí. Rád bych Vám také připomněl naši Cenu pro občanskou společnost, kterou letos udělíme těm, kteří se angažují v boji proti změně klimatu

Každý z nás může přispět svým dílem. Využijme tedy co nejlépe veškeré příležitosti k tomu, abychom se zapojili, a vynasnažme se, abychom byli nejen aktivní, ale i efektivní.

Cillian Lohan

místopředseda EHSV pro komunikaci