Hyvä lukija

Syyskuun saapuminen tuntuu minusta paljon enemmän vuodenvaihteelta kuin taannoinen tammikuu. Kesätauko päättyy syyskuussa ja tarkoittaa paluuta työhön, kokouksiin, matkoille tai opin tielle. Tänä vuonna tunne on tavallista voimakkaampi. Rokotuskattavuus antaa meille toivoa, että voimme jälleen liikkua alueillamme ja maanosassamme. Uudet käyttäytymisnormit yhdessä hygieniakäytäntöjen kanssa antavat meille mahdollisuuden uuteen alkuun.

ETSK:n uuden toimikauden alusta on kulunut ensi kuussa jo vuosi. Kuitenkin monet jäsenistämme astuvat syys- tai lokakuussa toimitiloihimme vasta ensimmäistä kertaa.

Ilmassa on odotusta ja tunne avautuvista mahdollisuuksista. Kansalaisyhteiskunnan on tuotava äänensä kuuluviin, ja sitä on kuunneltava vakavasti. ETSK:n vaikutusmahdollisuudet kiteytyvät vastaisuudessakin juuri siten.

18 pandemiakuukautta ovat olleet meille koettelemusten aikaa. Kesä on ollut vaikea, ja sen mittaan olemme kohdanneet tuhoja monissa osissa Eurooppaa. Tämä on suoraa seurausta ilmastonmuutoksesta. Ankarat tulvat aiheuttivat traagisia ihmishenkien menetyksiä (210 kuollutta, pääasiassa Saksassa) ja suistivat ihmisten elämän raiteiltaan. Tulvista koitui aineellisia tuhoja ja kuolonuhreja myös eri puolilla Belgiaa, Luxemburgia, Alankomaita ja Sveitsiä.

Italiaa ja eritoten Kreikkaa koettelivat maaperän kuivuuden ruokkimat maastopalot. Kreikassa saavutettiin poikkeuksellisen korkea, 47,1 celsiusasteen lämpötila. Kuvamateriaali veden peittämistä tai tulen valtaamista Euroopan seuduista osoittaa, että meidän on pikaisesti yhdistettävä voimamme haasteidemme ratkaisemiseksi. Palohenkilöstöä Saksasta, Puolasta, Romaniasta ja muualta kiirehti tarjoamaan apuaan kreikkalaisille. Se oli vahva solidaarisuuden osoitus.

Meitä odottaa seuraavina kuukausina kiireinen aikataulu. Euroopan tulevaisuuskonferenssi tulee toteamaan, että kaikki jäsenemme tuovat runsaan panoksen konferenssiin. Tunnus ”Tulevaisuus on sinun käsissäsi” muistuttaa meitä siitä, että haluamamme kaltaisen tulevaisuuden muovaaminen edellyttää aktiivista osallistumista.

Connecting EU -tapahtumamme marraskuussa Lissabonissa antaa varmasti uusia mahdollisuuksia siihen. Kyseessä on ETSK:n aloite, jolla pyritään stimuloimaan kansalaisyhteiskunnan toimijoiden aktiivista verkostoa kaikkialla Euroopassa. Osallistujia on osapuilleen 120, muun muassa kansalaisyhteiskunnan verkostojen viestintäedustajia, komitean viestintätoimikunnan jäseniä, toimittajia ja muita instituutioita. Muistutan myös kansalaisyhteiskuntapalkinnostamme, joka tänä vuonna myönnetään ansioista aktiivisissa ilmastotoimissa.

Meillä on kaikilla mahdollisuus vaikuttaa Käyttäkäämme siis nämä ja kaikki muut toimintamahdollisuudet aktiivisesti ja tehokkaasti.

Cillian Lohan

Viestinnästä vastaava ETSK:n varapuheenjohtaja