Kære læser

September føles som starten på et nyt år for mig. Meget mere end januar. September markerer afslutningen på sommerferien og tilbagevenden til vores rutiner med arbejde, møder, rejser eller skole. I år føler jeg dette i endnu højere grad end normalt. Vaccinationsraterne giver os håb om, at vi igen kommer til at kunne bevæge os frit rundt i vores respektive lande og på vores kontinent. Nye kulturelle adfærdsnormer og hygiejnepraksis giver os tilsammen muligheden for en ny begyndelse.

Det er allerede snart en måned siden, at den nye mandatperiode rundede ét år. Og alligevel vil mange medlemmer besøge vores bygninger i Bruxelles for første gang i denne og næste måned.

Der er en følelse af forventning og muligheder. Civilsamfundet er nødt til at råbe op og blive hørt tydeligt. Det er her, EØSU fortsat kan gøre en forskel.

Vi er gået igennem 18 svære måneder med pandemien. Vi har haft en hård sommer med ødelæggelser mange steder i Europa som direkte konsekvens af klimaforandringerne. Ekstreme oversvømmelser, som førte til tragiske tab af menneskeliv (210 mistede livet, hovedsageligt i Tyskland) og forstyrrelser af mange menneskers dagligdag. Også i Belgien, Luxembourg, Nederlandene og Schweiz oplevede man skader og dødsfald som følge af oversvømmelserne.

Italien og især Grækenland blev ramt af skovbrande på grund af de tørre forhold. I Grækenland nåede temperaturen ekstraordinært op på hele 47,1 grader celsius. Billederne af dele af Europa under vand og andre dele i brand viser os, hvor akut der er behov for, at vi går sammen om at løse vores udfordringer. Brandmænd, som strømmede til fra Tyskland, Polen, Rumænien og andre lande for at hjælpe grækerne, vidner om stor solidaritet.

Vi har et travlt program i de kommende måneder. Under konferencen om Europas fremtid vil vores medlemmer få travlt med at sikre, at alle stemmer bliver hørt. Slogannet "Fremtiden er i dine hænder" minder os om, at vi kun kan skabe den fremtid, vi har brug for, gennem aktiv deltagelse.

Med henblik herpå ser jeg frem til vores Connecting EU-arrangement i Lissabon i november. Det er et EØSU-initiativ, der skal stimulere vores aktive netværk af civilsamfundsaktører i hele Europa. Vi har typisk 120 deltagere, herunder kommunikationsrepræsentanter fra civilsamfundsnetværk, COCOM-medlemmer, journalister og andre institutioner. Det glæder mig også at kunne minde jer om vores civilsamfundspris, som i år vil belønne dem, der er aktive inden for klimaindsatsen.

Vi kan alle gøre en forskel. Lad os få mest muligt ud af mulighederne for at engagere os, og sørge for, at vi er både aktive og effektive.

Cillian Lohan

EØSU's næstformand for kommunikation