Cienījamie lasītāji!

Septembris man šķiet kā jaunais gads. Daudz vairāk nekā janvāris. Septembris nozīmē vasaras brīvdienu beigas un atgriešanos pie darba rutīnas, sanāksmēm, ceļojumiem vai skolas gaitām. Šogad es to izjūtu vēl vairāk nekā parasti. Vakcinācijas rādītāji mums ļauj cerēt, ka atkal varēsim pārvietoties no viena reģiona uz citu un ceļot pa visu kontinentu. Jaunas uzvedības kultūras normas un higiēnas ieradumi paver jauna sākuma iespēju.

Nākammēnes jau būs pagājis vesels gads EESK jaunajā pilnvaru termiņā. Taču daudzi locekļi mūsu ēkā Briselē pirmoreiz ieradīsies tikai šajā un nākamajā mēnesī.

Valda gaidu un cerību pilna gaisotne. Pilsoniskajai sabiedrībai ir jārunā skaļāk un jātiek sadzirdētai. Šeit EESK arī turpmāk var dot savu ieguldījumu.

Esam aizvadījuši 18 grūtus mēnešus pandēmijas apstākļos. Esam aizvadījuši arī grūtu vasaru ar daudzviet Eiropā izraisītiem postījumiem, kas ir tiešas klimata pārmaiņu sekas. Ārkārtīgi spēcīgie plūdi ir maksājuši dzīvību (bojā gājuši 210 cilvēki, lielākoties Vācijā) un ieviesuši krasas pārmaiņas cilvēku dzīvē. Plūdi radīja iznīcību un aiznesa dzīvības arī Beļģijā, Luksemburgā, Nīderlandē un Šveicē.

Sauso laikapstākļu dēļ Itālijā un it īpaši Grieķijā plosījās meža ugunsgrēki. Grieķijā tika sasniegts temperatūras rekords 47,1 grāds pēc Celsija. Attēli, kuros dažas Eiropas daļas redzamas zem ūdens un citas – liesmās, liecina, ka mums ir steidzami jāapvieno spēki, lai atrisinātu savas problēmas. Izrādot solidaritāti, Grieķijai palīgā steidzās Vācijas, Polijas, Rumānijas un citu valstu ugunsdzēsēji.

Nākamajos mēnešos mums ir intensīvi aizpildīts darba grafiks. Konferencē par Eiropas nākotni visiem Komitejas locekļiem būs darba pilnas rokas, lai panāktu, ka tajā tiek sadzirdētas visas balsis. Moto “Nākotne ir jūsu rokās” ir atgādinājums, ka, tikai aktīvi piedaloties, var veidot tādu nākotni, kāda mums vajadzīga.

Šajā saistībā ļoti palīdzēs pasākums “Connecting EU”, kas novembrī notiks Lisabonā. Šīs EESK iniciatīvas mērķis ir vēl vairāk aktivizēt mūsu pilsoniskās sabiedrības dalībnieku tīklu visā Eiropā. Parasti tajā piedalās 120 dalībnieku, tostarp komunikācijas pārstāvji no pilsoniskās sabiedrības tīkliem, COCOM locekļi, žurnālisti un citu iestāžu pārstāvji. Ar prieku atgādinu arī par mūsu balvu pilsoniskajai sabiedrībai, kas šogad tiks piešķirta par aktīvu klimatrīcību.

Mēs visi varam dot savu artavu pārmaiņu panākšanā. Izmantosim visas iespējas iesaistīties un darīsim to gan aktīvi, gan rezultatīvi.

Cillian Lohan

EESK priekšsēdētājas vietnieks komunikācijas jautājumos