Hea lugeja!

Minu jaoks tähendab september uue aasta algust. Palju rohkem kui jaanuar. September tähistab suvepuhkuse lõppu ja naasmist tavapärase töö, koosolekute või sõitude juurde või hoopis kooli. Sel aastal on see tunne isegi varasemast tugevam. Vaktsineerimise määr annab lootust, et saame taas liikuda Euroopas ja selle eri piirkondades. Uus käitumisnormide kultuur ja hügieenitavad eksisteerivad koos, tehes meile võimalikuks uue alguse.

Varsti on käes uus kuu, mil täitub komitee praeguse koosseisu esimene aasta. Ent paljud liikmed külastavad meie Brüsselis asuvaid hooneid kas sel või järgmisel kuul esmakordselt.

Õhus on ootuste ja võimaluste hõngu. Kodanikuühiskond peab häälekamalt endast märku andma ja olema selgelt kuuldav. Just sellesse saab komitee jätkuvalt panustada.

Meil on selja taga 18 rasket pandeemiakuud. Meil oli raske suvi, mil paljudes Euroopa piirkondades toimunud laastamistöö oli otseselt põhjustatud kliimamuutustest. Tohutud üleujutused tõid kaasa inimelude kaotuse (210 hukkunut, enamik neist Saksamaal) ja tohutud raskused inimeste elus. Üleujutused põhjustasid kahju ja hukkunuid ka Belgias, Luksemburgis, Madalmaades ja Šveitsis.

Itaalias, aga iseäranis Kreekas, möllasid tulekahjud, mis tulenesid tohutust kuivusest. Kreekas mõõdeti erakordne temperatuur: 47,1 kraadi Celsiuse järgi. Pildid kohati vee alla jäänud ja kohati tulelõõmas Euroopast näitavad meile selgelt, et peame üheskoos lahenduse leidma. Muu hulgas Saksamaa, Poola ja Rumeenia tuletõrjujad tõttasid tõelise solidaarsuse vaimus Kreekale oma abi pakkuma.

Lähikuude ajakava saab olema tihe. Euroopa tuleviku konverentsil osalevad innukalt kõik meie liikmed, et edastada kõigi arvamused konverentsile. Juhtlause „Tulevik on sinu kätes“ tuletab meile meelde, et vaid aktiivse osalemise kaudu saame kujundada sellise tuleviku, mida vajame.

Loodan, et meie ELi ühendamise üritus, mis toimub novembris Lissabonis, aitab sellele kaasa. Tegu on komitee algatusega ergutada meie aktiivset kodanikuühiskonna osalejate võrgustikku kogu Euroopas. Tavaliselt on osalejaid 120, sealhulgas kodanikuühiskonna võrgustike esindajad teabevahetuse alal, teabevahetuskomisjoni liikmed, ajakirjanikud ja teised organisatsioonid. Siinkohal on asjakohane tuletada meelde ka komitee kodanikuühiskonna auhinda, mis sel aastal omistatakse kliimameetmete valdkonnas tegutsejatele.

Muutused on meie kätes Kasutagem ära kõik osalemisvõimalused, olgem aktiivsed ja tulemuslikud!

Cillian Lohan

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee teabevahetuse eest vastutav asepresident