Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy!

Wrzesień to dla mnie jakby początek nowego roku. Znacznie bardziej niż styczeń. Wrzesień to koniec przerwy letniej i powrót do codzienności zajęć zawodowych, spotkań, podróży lub szkoły. W tym roku czuję to jeszcze bardziej niż zwykle. Poziom zaszczepienia daje nam nadzieję, że będziemy mogli ponownie przemieszczać się w naszych regionach i na naszym kontynencie. Nowe kulturowe normy zachowania i praktyki higieniczne tworzą łącznie warunki do nowego startu.

Wkrótce, w przyszłym miesiącu, minie pierwsza rocznica rozpoczęcia nowej kadencji EKES-u. Jednak wielu członków dopiero w tym lub przyszłym miesiącu przybędzie po raz pierwszy do naszej siedziby w Brukseli.

Budzi to poczucie oczekiwania i nowych możliwości. Społeczeństwo obywatelskie musi jasno i głośno artykułować swoje stanowisko. W ten sposób EKES może nadal przyczyniać się do zmian.

Mamy za sobą 18 trudnych miesięcy pandemii. Mamy za sobą trudne lato, w trakcie którego w wielu częściach Europy doszło do zniszczeń będących bezpośrednią konsekwencją zmiany klimatu. Gwałtowne powodzie miały tragiczne skutki, niosąc śmierć (210 ofiar śmiertelnych, głównie w Niemczech) oraz ogromne zakłócenia w życiu ludzi. Szkody i ofiary śmiertelne odnotowano również w Belgii, Luksemburgu, Holandii i Szwajcarii.

We Włoszech i w Grecji w wyniku suszy doszło do pożarów. W Grecji zanotowano niespotykaną temperaturę 47,1 stopnia Celsjusza. Obrazy części Europy znajdujących się pod wodą i innych ogarniętych pożarami pokazują, jak pilna jest potrzeba wspólnego podjęcia wyzwań. W odruchu solidarności strażacy z Niemiec, Polski, Rumunii i innych krajów pospieszyli Grekom na pomoc.

W najbliższych miesiącach nasz program prac jest bardzo bogaty. Wszyscy nasi członkowie będą przekazywać stanowiska w różnych sprawach na Konferencję w sprawie przyszłości Europy. Hasło „Przyszłość jest w Twoich rękach” przypomina nam, że tylko dzięki aktywnemu udziałowi możemy kształtować pożądaną przyszłość.

W tym kontekście z niecierpliwością oczekuję na nasze listopadowe spotkanie „Łączenie UE” w Lizbonie. Jest to inicjatywa EKES-u mająca na celu stymulowanie naszej aktywnej sieci podmiotów społeczeństwa obywatelskiego w całej Europie. Zazwyczaj udział bierze 120 uczestników, w tym odpowiedzialni za komunikację przedstawiciele sieci społeczeństwa obywatelskiego, członkowie COCOM, dziennikarze i przedstawiciele innych instytucji. Chciałbym również przypomnieć o naszej Nagrodzie dla Społeczeństwa Obywatelskiego, która w tym roku uhonoruje aktywistów w dziedzinie klimatu.

Wszyscy możemy przyczynić się do zmian. Wykorzystajmy jak najlepiej możliwości do działania, tak byśmy byli jednocześnie aktywni i skuteczni.

Cillian Lohan

Wiceprzewodniczący EKES-u ds. komunikacji