Milé čitateľky, milí čitatelia,

september mi pripadá ako začiatok nového roka. Omnoho viac ako január. September znamená koniec letnej prestávky a návrat k pracovnej rutine, schôdzam, cestovaniu alebo do školy. Tento rok je tento pocit ešte intenzívnejší ako zvyčajne. Miera zaočkovania nám dáva nádej, že sa môžeme opäť pohybovať po našich regiónoch a našom kontinente. Nové kultúrne normy správania spolu s hygienickými pravidlami nám umožňujú nový začiatok.

Už budúci mesiac ubehne prvý rok od začiatku tohto nového funkčného obdobia EHSV. No mnohí členovia prídu do našej budovy v Bruseli prvýkrát tento a budúci mesiac.

Sme plní očakávania a chceme využiť túto príležitosť. Občianska spoločnosť musí vyjadriť svoj názor a byť jasne vypočutá. Práve v tom môže EHSV prispieť k zmene.

V dôsledku pandémie sme prežili náročných 18 mesiacov. Máme za sebou ťažké leto, ktoré zasiahlo mnohé časti Európy ničivou silou, čo je priamy dôsledok zmeny klímy. Extrémne záplavy spôsobili tragické straty na životoch (210 obetí, väčšinou v Nemecku) a ničivou silou ochromili život ľudí. Ku škodám a stratám na životoch došlo aj v Belgicku, Luxembursku, Holandsku a Švajčiarsku.

Taliansko a najmä Grécko sužovali lesné požiare, ktoré vznikli v dôsledku sucha. V Grécku bola zaznamenaná mimoriadne vysoká teplota 47,1 Celzia. Snímky zaplavených a horiacich častí Európy sú dôkazom, že sa naliehavo musíme spojiť, aby sme vyriešili výzvy, ktorým čelíme. Požiarnici z Nemecka, Poľska, Rumunska a ďalších krajín ochotne ponúkli pomoc Grékom, čo je prejavom veľkej solidarity.

V nasledujúcich mesiacoch máme nabitý program. Na Konferencii o budúcnosti Európy budú všetci naši členovia usilovne sprostredkúvať účastníkom konferencie všetky názory. Slogan „Budúcnosť je vo Vašich rukách“ nám pripomína, že len aktívnou účasťou sa nám podarí vytvoriť takú budúcnosť, akú potrebujeme.

Teším sa na novembrové podujatie Prepájanie Európy v Lisabone, ktoré k tejto úlohe prispeje. Ide o iniciatívu EHSV s cieľom stimulovať našu aktívnu sieť aktérov občianskej spoločnosti v celej Európe. Zvyčajne mávame 120 účastníkov vrátane zástupcov pre komunikáciu zo sietí občianskej spoločnosti, členov komisie COCOM, novinárov a iných inštitúcií. Takisto by som chcel pripomenúť našu Cenu pre občiansku spoločnosť, ktorou tento rok oceníme subjekty aktívne v oblasti klímy.

Všetci môžeme prispieť k zmene. Využime čo najviac príležitosť angažovať sa a buďme naozaj aktívni a efektívni.

Cillian Lohan

podpredseda EHSV pre komunikáciu