1. ledna 2021 se Portugalsko ujalo předsednictví Rady EU, pro které si zvolilo heslo „Čas dosáhnout konkrétních výsledků: spravedlivé, zelené a digitální oživení“.

Během svého předsednictví se bude muset vypořádat s náročnými úkoly – půjde o to realizovat v praxi dohody ohledně víceletého rozpočtu EU (VFR) a fondu na podporu oživení, které byly uzavřeny ke konci německého předsednictví, provádět dohodu se Spojeným královstvím na období po brexitu a dohlížet v Evropě na průběh očkování proti onemocnění COVID-19.

Portugalsko si pro nadcházejících šest měsíců vytyčilo pět jasných cílů:

 • začít provádět VFR a přijmout za tímto účelem nezbytné právní předpisy a zahájit související programy,
 • zpřístupnit jednotlivým zemím co nejrychleji prostředky z fondu na podporu odolnosti a oživení, a uspíšit tak ekologickou a digitální transformaci,
 • zdárně uskutečnit plán vakcinace v Evropě a pomoci s očkováním i v ostatních částech světa,
 • realizovat evropský pilíř sociálních práv a důrazně ho podpořit na sociálním summitu, který se má konat ve dnech 7. a 8. května v Portu,
 • posílit vztahy EU s hlavními strategickými partnery, např. s Indií a Afrikou, a oživit vztahy s USA, 

Svým příspěvkem k práci portugalského předsednictví chce EHSV zajistit, aby se dostalo sluchu postojům evropské občanské společnosti. Hodlá je vyjádřit zejména prostřednictvím následujících stanovisek, které na žádost tohoto předsednictví připravuje:

 • Výzvy spojené s prací z domova: organizace pracovní doby, rovnováha mezi pracovním a soukromým životem a právo odpojit se
 • Odborná příprava – účinnost systémů pro předvídání dovedností a potřeb trhu práce a pro jejich sladění a úloha sociálních partnerů a různých zúčastněných stran
 • Úloha sociální ekonomiky ve vytváření pracovních míst a v provádění evropského pilíře sociálních práv
 • Práce z domova a rovnost žen a mužů – vytvoření podmínek pro to, aby práce z domova neprohlubovala nerovnoměrné rozdělení neplacené péče a práce v domácnosti mezi ženami a muži a aby byla hnací silou prosazování rovnosti žen a mužů
 • Jednotný evropský železniční prostor
 • Jak prostřednictvím celoživotního vzdělávání a odborné přípravy podporovat dovednosti, které Evropa potřebuje k vytvoření spravedlivější, soudržnější, udržitelnější, digitálnější a odolnější společnosti

Portugalsko bude šestiměsíční rotující předsednictví Rady EU vykonávat od 1. ledna do 30. června. Ve druhé polovině roku 2021 ho vystřídá Slovinsko, a to coby poslední ze stávající trojice předsednictví, v níž jako první přišlo na řadu Německo.

Od svého přistoupení k EU v roce 1986 je to již počtvrté, co se Portugalsko ujímá této funkce. (mr)