На 1 януари 2021 г. Португалия пое председателството на Съвета на ЕС под мотото „Време за действие: справедливо, екологично и цифрово възстановяване“.

Португалското председателство ще бъде изправено пред трудната задача да реализира договореностите, постигнати в последните седмици на германското председателство относно многогодишния бюджет на ЕС (МФР) и Фонда за възстановяване, изпълнението на споразумението за периода след Брексит с Обединеното кралство и надзора на ваксинацията в Европа срещу COVID-19.

Това председателство има пет ясни цели за следващите шест месеца:

 • да задейства МФР като бъдат приети необходимите разпоредби и бъдат стартирани програмите, свързани с нея
 • държавите да получат възможно най-бързо средствата от Механизма за възстановяване и устойчивост, като по този начин се ускори екологичният и цифровият преход
 • да прилага успешно планът на ваксинация на Европа и да спомогне за реализиране на плана в останалата част на света
 • да прилага Европейския стълб на социалните прави и да му даде съществен тласък по време на Социалната среща на върха, предвидена за 7 и 8 май в Порто
 • да укрепи отношенията на ЕС с основни стратегически партньори като Индия и Африка и да възстанови отношенията със САЩ. 

ЕИСК ще допринесе за работата на председателство, за да гарантира, че гласът на организираното гражданско общество в Европа ще бъде чут. По-специално, чрез становища, които подготвя по искане на председателството, ЕИСК ще споделя вижданията на гражданското общество по следните теми:

 • Предизвикателствата, свързани с дистанционната работа: организация на работното време, равновесието между професионалния и личния живот и правото на изключване
 • Професионално обучение: ефективността на системите за предвиждане и постигане на съответствие между уменията и потребностите на пазара на труда и ролята на социалните партньори и различните заинтересовани страни
 • Ролята на социалната икономика за създаването на работни места и за прилагането на Европейския стълб на социалните права
 • Дистанционната работа и равенството между половете — създаване на условия, които да гарантират, че дистанционната работа не задълбочава неравномерното разпределение на неплатените грижи и домакински труд между жените и мъжете и че ще се превърне в двигател за насърчаване на равенството между половете
 • Единно европейско железопътно пространство
 • Как да се насърчават уменията, от които Европа се нуждае за установяване на по-справедливо, по-сплотено, по-устойчиво, по-цифровизирано и по-издръжливо общество чрез учене и обучение през целия живот.

Португалия ще поеме шестмесечното ротационно председателство на Съвета на ЕС от 1 януари до 30 юни. Тя ще бъде последвана от Словения, с което през втората половина на 2021 г. ще приключи мандатът на тройката председателства, започнал с Германия.

Това ще бъде четвъртото португалско председателство след присъединяването на страна към ЕС през 1986 г. (mr)