EU:n neuvoston uusi puheenjohtajavaltio Portugali aloitti kautensa 1. tammikuuta 2021 mottonaan ”Tavoitteet todeksi: oikeudenmukainen, vihreä ja digitaalinen elpyminen”.

Puheenjohtajavaltio Portugalin haastavana tehtävänä on huolehtia siitä, että Saksan puheenjohtajakauden viime metreillä aikaansaadut sopimukset EU:n monivuotisesta talousarviosta (MRK) ja elpymisrahastosta toteutuvat käytännössä, panna täytäntöön brexitin jälkeinen sopimus Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa ja seurata covid-19-rokotusten toteuttamista Euroopassa.

Puheenjohtajavaltio on asettanut seuraaviksi kuudeksi kuukaudeksi viisi selkeää tavoitetta:

 • ottaa monivuotinen rahoituskehys käyttöön antamalla tarvittavat säädökset ja käynnistämällä siihen liittyvät ohjelmat
 • saada elpymis- ja palautumisrahastovarat jäsenvaltioiden käyttöön mahdollisimman pian ja siten vauhdittaa vihreää ja digitaalista siirtymää
 • panna Euroopan rokotusstrategia onnistuneesti täytäntöön ja edistää rokotusten antamista myös muualla maailmassa
 • panna Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari täytäntöön ja antaa sille ratkaiseva sysäys sosiaalialan huippukokouksessa, joka on määrä pitää Portossa 7.–8. toukokuuta 2021
 • vahvistaa EU:n suhteita Intian ja Afrikan kaltaisiin keskeisiin strategisiin kumppanimaihin ja saada Yhdysvaltain-suhteet jälleen kuntoon. 

ETSK antaa puheenjohtajavaltio Portugalin työhön oman panoksensa varmistaakseen, että Euroopan kansalaisyhteiskunnan ääntä kuullaan. Puheenjohtajavaltion pyynnöstä laatimissaan lausunnoissa se tuo ennen kaikkea esiin kansalaisyhteiskunnan näkemyksiä seuraavista aiheista:

 • etätyön haasteet: työajan järjestäminen, työ- ja yksityiselämän yhteensovittaminen ja oikeus olla tavoittamattomissa
 • ammatillinen koulutus: järjestelmien tehokkuus osaamisen ja työmarkkinoiden tarpeiden ennakoinnissa ja yhteensovittamisessa sekä työmarkkinaosapuolten ja eri sidosryhmien rooli
 • yhteisötalouden rooli työpaikkojen luomisessa ja Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin täytäntöönpanossa
 • etätyö ja sukupuolten tasa-arvo – edellytykset sille, ettei etätyö lisää palkattoman hoiva- ja kotityön epätasaista jakautumista naisten ja miesten välillä ja että sen avulla voidaan edistää sukupuolten tasa-arvoa
 • yhtenäinen eurooppalainen rautatiealue
 • miten edistää taitoja, joita Euroopassa tarvitaan oikeudenmukaisemman, yhtenäisemmän, kestäväpohjaisemman, digitaalisemman ja selviytymiskykyisemmän yhteiskunnan luomiseksi.

EU:n neuvoston puheenjohtajavaltio vaihtuu kuuden kuukauden välein, ja Portugali toimii puheenjohtajana 1. tammikuuta – 30. kesäkuuta 2021. Saksan ja Portugalin jälkeen vuorossa on puheenjohtajakolmikon viimeinen maa Slovenia, joka hoitaa tehtävää kuluvan vuoden jälkipuoliskolla.

Portugali on ollut EU:n jäsen vuodesta 1986 ja toimii puheenjohtajana nyt neljättä kertaa. (mr)