2021. január 1-jétől Portugália tölti be az EU Tanácsának elnöki tisztségét. A portugál elnökség mottója: „Eljött a tettek ideje: méltányos, zöld és digitális helyreállítás”.

A portugál elnökségre hárul az a nehéz feladat, hogy átültesse a gyakorlatba azokat a megállapodásokat, amelyekről a német elnökség utolsó szakaszában sikerült megegyezni az EU többéves költségvetéséről és a Helyreállítási Alapról, végrehajtsa az Egyesült Királysággal kötött brexit utáni megállapodást és felügyelje a Covid19 elleni védőoltás megszervezését Európában.

Az elnökség öt fő célt tűzött ki a következő hat hónapra:

 • a többéves pénzügyi keret felállítása és elindítása, ehhez a szükséges rendelkezések elfogadása és a kapcsolódó programok beindítása;
 • a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Alap forrásainak minél gyorsabb eljuttatása a tagállamokhoz, felgyorsítva ezzel a zöld és digitális átállást;
 • a védőoltással kapcsolatos terv sikeres végrehajtása Európában, illetve segítség nyújtása ahhoz, hogy az a világ többi részén is megvalósuljon;
 • a szociális jogok európai pillérének megvalósítása, lendületet adva neki a május 7–8-án Portóban rendezendő szociális csúcstalálkozón;
 • az EU kapcsolatainak elmélyítése olyan stratégiai partnerekkel, mint India és Afrika, illetve az USA-val fenntartott kapcsolatok normalizálása. 

Az EGSZB segíti majd a portugál elnökség munkáját, és gondoskodik arról, hogy az európai civil társadalom hangja meghallgatásra találjon. Az EGSZB a portugál elnökség felkérésére készülő véleményeken keresztül mindenekelőtt a következő témákban osztja meg a civil társadalom nézeteit:

 • A távmunka kihívásai: munkaidő-szervezés, a munka és a magánélet közötti egyensúly és a kijelentkezési jog
 • Szakképzés: a készségek és a munkaerőpiaci igények előrejelzésére és összehangolására szolgáló rendszerek hatékonysága, valamint a szociális partnerek és a különböző érdekelt felek szerepe
 • A szociális gazdaság szerepe a munkahelyteremtésben és a szociális jogok európai pillérének végrehajtásában
 • Távmunka és a nemek közötti egyenlőség – olyan feltételek biztosítása, amelyek garantálják, hogy a távmunka ne súlyosbítsa a nem fizetett gondozás és háztartási munka egyenlőtlen eloszlását a nők és a férfiak között, és hogy az a nemek közötti egyenlőség előmozdításának motorja legyen
 • Az egységes európai vasúti térség
 • Hogyan segíthető elő azoknak a készségeknek a fejlesztése, amelyek ahhoz kellenek, hogy az egész életen át tartó tanulás és képzés révén igazságosabb, összetartóbb, fenntarthatóbb, még inkább digitális és ellenálló képes társadalmat hozzunk létre.

Portugália a január 1. és június 30. közötti hathónapos időszakban tölti majd be az EU Tanácsának soros elnöki tisztségét. Ezt követően, 2021 második felében Szlovénia lesz a soros, ezzel zárva a Németországgal kezdődő elnökségi triót.

Az ország 1986-os csatlakozása óta ez lesz Portugália negyedik elnöksége. (mr)