Op 1 januari 2021 heeft Portugal het voorzitterschap van de Raad van de EU overgenomen, onder het motto “Tijd voor resultaten: een rechtvaardig, groen en digitaal herstel”.

Het Portugese voorzitterschap staat voor uitdagende taken: de afspraken die aan het einde van het Duitse voorzitterschap over de meerjarenbegroting (MFK) en het herstelfonds zijn gemaakt, omzetten in concrete acties, de post-brexit-overeenkomst met het VK uitvoeren en toezien op de vaccinatie in Europa tegen COVID-19.

Het voorzitterschap heeft vijf duidelijke doelstellingen voor het komende halfjaar:

 • het MFK opstarten door de nodige regelingen aan te nemen en de bijbehorende programma's op te zetten;
 • de middelen van de faciliteit voor herstel en veerkracht zo snel mogelijk bij de lidstaten krijgen, om zo de groene en de digitale transitie te versnellen;
 • het vaccinatieplan voor Europa uitvoeren en bijdragen aan de vaccinatie in de rest van de wereld;
 • de Europese pijler van sociale rechten ten uitvoer leggen en tijdens de sociale top op 7 en 8 mei in Porto een wezenlijke impuls geven;
 • de betrekkingen met belangrijke strategische partners als India en Afrika versterken en de betrekkingen met de VS weer op de rails krijgen. 

Het EESC zal bijdragen aan de werkzaamheden van het Portugese voorzitterschap om ervoor te zorgen dat de stem van het Europese maatschappelijk middenveld wordt gehoord. Het EESC zal met name de standpunten van het maatschappelijk middenveld over de volgende onderwerpen delen door middel van adviezen die het op verzoek van het voorzitterschap voorbereidt:

 • uitdagingen bij telewerken: organisatie van de arbeidstijd, evenwicht tussen werk en privéleven en het recht om offline te zijn;
 • beroepsopleiding: de doeltreffendheid van de systemen om te anticiperen op vaardigheden en de behoeften van de arbeidsmarkt en deze op elkaar af te stemmen, en de rol van de sociale partners en de verschillende belanghebbenden;
 • de rol van de sociale economie bij het scheppen van banen en bij de uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten;
 • telewerken en gendergelijkheid – hoe te voorkomen dat telewerken de verdeling van onbetaalde zorg en huishoudelijk werk tussen vrouwen en mannen nog onevenwichtiger maakt, en hoe van telewerken de motor achter de bevordering van gendergelijkheid te maken;
 • de gemeenschappelijke Europese spoorwegruimte;
 • hoe de vaardigheden te bevorderen die Europa nodig heeft om een meer rechtvaardige, samenhangende, duurzame, digitale en veerkrachtige samenleving tot stand te brengen.

Portugal vervult het voorzitterschap van de Raad van de EU, dat ieder halfjaar rouleert, van 1 januari tot en met 30 juni 2021. Daarna wordt de voorzittershamer overgenomen door Slovenië, als laatste van het triovoorzitterschap met Duitsland en Portugal.

Het is voor Portugal sinds zijn toetreding tot de EU in 1986 de vierde keer dat het voorzitter is. (mr)