1 stycznia 2021 r. Portugalia przejęła przewodnictwo w Radzie UE pod hasłem „Czas na spełnienie obietnic: sprawiedliwa, ekologiczna i cyfrowa odbudowa”.

Prezydencja portugalska będzie musiała zmierzyć się z trudnym zadaniem polegającym na wdrożeniu w praktyce porozumień wypracowanych w ostatnich tygodniach prezydencji Niemiec, dotyczących wieloletniego budżetu UE (WRF) i Funduszu Odbudowy, wdrażania umowy z Wielką Brytanią w sprawie stosunków po brexicie i nadzorowania europejskich szczepień przeciwko COVID-19.

Portugalia wyznaczyła sobie na najbliższych sześć miesięcy pięć jasnych celów:

 • Uruchomienie WRF, przyjęcie odpowiednich przepisów i zainicjowanie związanych z nimi programów.
 • Jak najszybsze przekazanie państwom członkowskim funduszu na rzecz odporności i odbudowy, co przyspieszy transformację ekologiczną i cyfrową.
 • Udane wdrożenie planu szczepień w Europie, a także wspieranie kampanii szczepień na świecie.
 • Wdrożenie Europejskiego filaru praw socjalnych i jego istotne wzmocnienie podczas Szczytu Społecznego zaplanowanego na 7–8 maja w Porto.
 • Wzmocnienie stosunków UE ze strategicznymi partnerami, takimi jak Indie i Afryka oraz przywrócenie na właściwe tory stosunków z USA. 

EKES wniesie wkład w prace prezydencji portugalskiej, tak by głos europejskiego społeczeństwa obywatelskiego został wysłuchany. Komitet będzie zwłaszcza upowszechniał, za pomocą opinii przygotowywanych na wniosek prezydencji, poglądy społeczeństwa obywatelskiego na następujące tematy:

 • Wyzwania związane z telepracą: organizacja czasu pracy, równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, prawo do bycia offline
 • Szkolenie zawodowe: skuteczność systemów przewidywania zapotrzebowania i dopasowywania umiejętności do potrzeb rynku pracy oraz rola partnerów społecznych i różnych zainteresowanych stron
 • Rola gospodarki społecznej w tworzeniu miejsc pracy i we wdrażaniu Europejskiego filaru praw socjalnych
 • Telepraca a równouprawnienie płci – ustanowienie warunków pozwalających na to, by telepraca nie pogłębiała nierównego podziału nieodpłatnej opieki i pracy w gospodarstwie domowym między kobietami i mężczyznami oraz by była motorem promowania równouprawnienia płci
 • Jednolity europejski obszar kolejowy
 • Jak propagować umiejętności niezbędne Europie z myślą o bardziej sprawiedliwym, spójnym, zrównoważonym, cyfrowym i odpornym społeczeństwie poprzez uczenie się przez całe życie i szkolenie.

Portugalia będzie sprawować rotacyjną prezydencję Rady UE od 1 stycznia do 30 czerwca br. Po niej przejmie stery Słowenia, która w drugiej połowie 2021 r. zamknie cykl trzech prezydencji zainicjowany przez Niemcy.

Będzie to czwarta prezydencja Portugalii od przystąpienia tego kraju do UE w 1986 r. (mr)