Portugalska je s 1. januarjem 2021 prevzela predsedovanje Svetu EU pod geslom „Čas je za ukrepanje: pošteno, zeleno in digitalno okrevanje“.

Pred portugalskim predsedstvom je zahtevna naloga uresničevanja dogovora o večletnem proračunu EU in o skladu za okrevanje, ki je bil dosežen tik pred koncem nemškega predsedovanja, izvajanja sporazuma z Združenim kraljestvom za obdobje po brexitu ter nadzora nad izvajanjem strategije cepljenja proti COVID-19 v Evropi.

Predsedstvo si je za naslednjih šest mesecev zastavilo pet jasnih ciljev:

 • izvajati večletni finančni okvir s sprejetjem potrebnih predpisov in uvesti z njim povezane programe;
 • državam čim prej zagotoviti sredstva sklada za odpornost in okrevanje, da bi pospešili zeleni in digitalni prehod;
 • uspešno izvajati načrt cepljenja za Evropo in si prizadevati za cepljenje tudi drugod po svetu;
 • izvajati evropski steber socialnih pravic in mu dati nov zagon na socialnem vrhu, ki bo predvidoma 7. in 8. maja v Portu;
 • okrepiti odnose EU s ključnimi strateškimi partnerji, kot sta Indija in Afrika, ter na pravi tir vrniti odnose z ZDA. 

EESO bo s svojim prispevkom k delu portugalskega predsedstva poskrbel, da se bo prisluhnilo evropski civilni družbi. V mnenjih, ki jih pripravlja na zaprosilo portugalskega predsedstva, bo predstavil stališča civilne družbe o naslednjih temah:

 • izzivi dela na daljavo: organizacija delovnega časa, usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja ter pravica do odklopa
 • poklicno usposabljanje: učinkovitost sistemov za predvidevanje ter usklajevanje znanj in spretnosti s potrebami trga dela ter vloga socialnih partnerjev in različnih deležnikov
 • vloga socialne ekonomije pri ustvarjanju delovnih mest in izvajanju evropskega stebra socialnih pravic
 • delo na daljavo in enakost spolov – določitev pogojev, pod katerimi delo na daljavo ne poslabša že tako neenakomerne porazdelitve neplačanega skrbstvenega in gospodinjskega dela med ženskami in moškimi, temveč je gonilo za spodbujanje enakosti spolov
 • enotno evropsko železniško območje
 • kako z vseživljenjskim učenjem in usposabljanjem spodbujati znanja in spretnosti, ki jih Evropa potrebuje za pravičnejšo, bolj povezano, bolj trajnostno, bolj digitalno in odpornejšo družbo

Portugalska bo po načelu rotacije Svetu EU predsedovala šest mesecev, od 1. januarja do 30. junija. V drugi polovici leta 2021 ji bo sledila Slovenija, s katero se bo zaključila trojka predsedstev, ki se je začela z Nemčijo.

To bo četrto portugalsko predsedovanje od pristopa države k EU leta 1986. (mr)