Съвместен консултативен комитет „ЕС – Северна Македония“ - Related Events