Facksektionen för sysselsättning, sociala frågor och medborgarna (SOC)

This page is also available in

Facksektionen för sysselsättning, sociala frågor och medborgarna (SOC) förbereder EESK:s arbete på en rad olika politiska områden, bland annat sysselsättning och arbetsförhållanden, utbildning, migration och asyl, grundläggande och medborgerliga rättigheter, och andra sociala frågor, t.ex. socialpolitik och fattigdom, jämställdhet, handikappfrågor, romers integrering, hälsa, rättsliga och inrikes frågor (inklusive invandring).

I facksektionens huvudsakliga verksamhet ingår arbetet med migration och asyl, den europeiska pelaren för sociala rättigheter och åtföljande åtgärder samt framtidens arbete. SOC-sektionen sköter också sekretariatet för det europeiska migrationsforumet, som EESK anordnar i samarbete med Europeiska kommissionen.

Mer specialiserade uppgifter utförs i sektionens permanenta grupper, vilka är observationsgruppen för arbetsmarknaden (OAM), den tillfälliga studiegruppen om invandring och integration (IMI), den tillfälliga studiegruppen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (DIS) och den tillfälliga studiegruppen om romers integrering (ROMA).

Downloads

End of Mandate Report - Section SOC - Period 2018-2020