EU:s territoriella agenda – Ny politik måste ta hänsyn till coronakrisens konsekvenser

Den nya reviderade EU-agendan för städer och territorier måste ta itu med effekterna av den kris som orsakats av covid-19-pandemin. Sammanhållningspolitiken skulle kunna vara rätt verktyg för att hantera Europas ekonomiska återhämtning. I två yttranden som antogs vid plenarsessionen i september utvärderar EESK EU:s territoriella politik och stakar ut en väg framåt.

I det ena yttrandet fokuserar Petr Zahradník och Roman Haken på en översyn av Leipzigstadgan om hållbara städer i Europa och stöder de uppmaningar som formuleras i den nya territoriella agendan 2030 för ett rättvist och grönt Europa och för en starkare territoriell dimension inom alla politikområden och på alla styresnivåer.

På den lokala nivån måste nyckelorden för framtiden vara städernas och regionernas integration, hållbarhet och motståndskraft. I sitt anförande vid plenarsessionen konstaterade Petr Zahradník att ”potentialen för att genomföra integrerade projekt inom ramen för territoriell utveckling och stadsutveckling är enorm, och så är även de fördelar som en sådan strategi ger i form av synergieffekter, kostnadsbesparingar och funktionell sammankoppling”.

Roman Haken påpekade vidare att ”med tanke på klimatförändringarnas effekter, resursanvändningen och behovet av att minska miljörisker, är det inte möjligt att hantera städers och regioners hållbarhet och motståndskraft separat. Därför bör agendan för städer vara så samordnad som möjligt med politiken för territoriell sammanhållning.”

Sammanhållningspolitiken är alltså av mycket stor betydelse. Den är också kärnan i ett yttrande som utarbetats av Gonçalo Lobo Xavier, i vilket EESK uttrycker att den skulle kunna vara det idealiska verktyget för att hantera de många utmaningar som coronapandemin medför och uppmanar kommissionen att vidta åtgärder. ”Vi måste agera snabbt och skyndsamt vidta åtgärder. De ekonomiska medel som ska hjälpa medlemsstaterna måste användas i enlighet med aktuella kriterier men även med mod”, uppmanade Gonçalo Lobo Xavier. ”Europa behöver nu mer än någonsin hitta ett differentierat sätt att tackla en gemensam utmaning.” (mp)