Naujoje persvarstytoje ES miestų ir teritorinėje darbotvarkėje turi būti nurodyta, kaip šalinti COVID-19 pandemijos sukeltos krizės padarinius, o sanglaudos politika galėtų būti tinkama priemonė Europos ekonomikos atsigavimui užtikrinti. Dviejose rugsėjo mėn. plenarinėje sesijoje priimtose nuomonėse EESRK apžvelgia ES teritorinę politiką ir apibrėžia tolesnius veiksmus.

Pirmojoje nuomonėje Petr Zahradník ir Roman Haken daugiausia dėmesio skiria Leipcigo tvariųjų Europos miestų chartijos peržiūrai ir pritaria naujojoje teritorinėje darbotvarkėje iki 2030 m. pateiktiems raginimams užtikrinti teisingą ir ekologišką Europą ir stipresnį teritorinį matmenį visose politikos priemonėse ir valdymo lygmenyse.

Ateityje vietos lygmeniu raktiniai žodžiai turi būti miestų ir regionų integracija, tvarumas ir atsparumas. Kalbėdamas plenarinėje sesijoje Petr Zahradník teigė: „Teritorijų ir miestų plėtros srityje integruotų projektų įgyvendinimo potencialas yra didžiulis, kaip ir tokio požiūrio pranašumai, nes jis leidžia siekti poveikio sąveikos, sumažinti išlaidas ir užtikrinti funkcines sąsajas.“

Roman Haken pridūrė: „Atsižvelgiant į klimato kaitos poveikį, išteklių naudojimą ir būtinybę mažinti aplinkos keliamą riziką, miestų ir regionų tvarumo ir atsparumo klausimų negalima spręsti atskirai. Todėl būtinas kuo didesnis Miestų darbotvarkės ir teritorinės sanglaudos politikos koordinavimas.“

Sanglaudai taip pat tenka gyvybiškai svarbus vaidmuo. Tam skirta Gonçalo Lobo Xaviero parengta nuomonė, kurioje EESRK teigia, kad tai galėtų būti ideali priemonė atremiant daug iššūkių, kuriuos sukėlė koronaviruso pandemija, ir ragina Komisiją imtis veiksmų. „Privalome nedelsiant imtis veiksmų ir reaguoti greitai; finansiniai ištekliai valstybėms narėms padėti ir paremti turi būti skiriami laikantis atitinkamų kriterijų, tačiau nesibaiminant“, – pasakė Lobo Xavier. Europai kaip niekad anksčiau būtinas diferencijuotas požiūris bendram iššūkiui atremti.“ (mp)