Εδαφική ατζέντα της ΕΕ - Οι νέες πολιτικές πρέπει να συνεκτιμούν τις συνέπειες της κρίσης του κορονοϊού

Το νέο αναθεωρημένο αστικό και εδαφικό θεματολόγιο της ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις της κρίσης που προκλήθηκε από την πανδημία COVID-19, και η πολιτική συνοχής θα μπορούσε να αποτελέσει το κατάλληλο εργαλείο ενόψει της οικονομικής ανάκαμψης της Ευρώπης. Σε δύο γνωμοδοτήσεις που εγκρίθηκαν κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Σεπτεμβρίου, η ΕΟΚΕ προβαίνει σε απολογισμό των εδαφικών πολιτικών της ΕΕ και χαράσσει μια μελλοντική πορεία.

Στην πρώτη γνωμοδότηση, ο Petr Zahradník και o Roman Haken εστιάζουν στην αναθεώρηση του Χάρτη της Λειψίας για τις βιώσιμες ευρωπαϊκές πόλεις και υποστηρίζουν τα αιτήματα που διατυπώθηκαν στη νέα Εδαφική Ατζέντα 2030 για μια δίκαιη και πράσινη Ευρώπη και για μια πιο ισχυρή εδαφική διάσταση σε όλες τις πολιτικές και σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης.

Σε τοπικό επίπεδο, οι λέξεις-κλειδιά για το μέλλον πρέπει να είναι η ολοκλήρωση, η βιωσιμότητα και η ανθεκτικότητα των πόλεων και των περιφερειών. Μιλώντας στη σύνοδο ολομέλειας, ο Petr Zahradník δήλωσε: «Οι δυνατότητες υλοποίησης ολοκληρωμένων έργων στο πλαίσιο της εδαφικής και της αστικής ανάπτυξης είναι τεράστιες, το ίδιο και τα πλεονεκτήματα που παρέχει αυτή η προσέγγιση όσον αφορά τη συνέργεια των αποτελεσμάτων, την εξοικονόμηση των δαπανών και τη λειτουργική διασύνδεση».

Επιπλέον, ο Roman Haken πρόσθεσε: «Λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, τη χρήση των πόρων και την ανάγκη μείωσης των περιβαλλοντικών κινδύνων, η βιωσιμότητα και η ανθεκτικότητα των πόλεων και των περιφερειών δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ξεχωριστά. Γι’ αυτό το λόγο, το αστικό θεματολόγιο θα πρέπει να συντονίζεται όσο το δυνατόν στενότερα με την πολιτική εδαφικής συνοχής».

Επομένως, η συνοχή είναι ζωτικής σημασίας· βρίσκεται δε στο επίκεντρο γνωμοδότησης που καταρτίστηκε από τον Gonçalo Lobo Xavier, στην οποία η ΕΟΚΕ υποστηρίζει ότι θα μπορούσε να αποτελέσει ιδανικό εργαλείο για την αντιμετώπιση των πολυάριθμων προκλήσεων που θέτει η πανδημία του κορονοϊού και καλεί την Επιτροπή να αναλάβει δράση. «Υπάρχει ανάγκη επείγουσας δράσης και ταχείας ανταπόκρισης· τα χρηματοδοτικά μέσα που βοηθούν και υποστηρίζουν τα κράτη μέλη πρέπει να αξιοποιηθούν σύμφωνα με τα σχετικά κριτήρια, αλλά και με γενναιότητα», δήλωσε ο κ. Lobo Xavier. «Περισσότερο από ποτέ, η Ευρώπη χρειάζεται μια διαφοροποιημένη προσέγγιση για μία μόνο πρόκληση». (mp)