Teritorijalni program EU-a – U novim politikama mora se voditi računa o posljedicama koronakrize

Novi revidirani Program EU-a za gradove i Teritorijalni program EU-a moraju biti usmjereni na posljedice krize uzrokovane pandemijom COVID-a 19, a kohezijska politika mogla bi biti pravi instrument za europski gospodarski oporavak. U dvama mišljenjima usvojenima na rujanskom plenarnom zasjedanju EGSO analizira stanje teritorijalnih politika EU-a i predlaže daljnje korake.

U prvom mišljenju Petr Zahradník i Roman Haken bave se revizijom Povelje iz Leipziga o održivim europskim gradovima te izražavaju podršku novom Teritorijalnom programu za 2030. u kojemu se poziva na pravednu i zelenu Europu i stabilniju teritorijalnu dimenziju svih politika na svim razinama upravljanja.

Na lokalnoj razini ključni pojmovi za budućnost moraju biti integracija, održivost i otpornost gradova i regija. Na plenarnom je zasjedanju Petr Zahradník izjavio: „Postoji ogroman potencijal za provedbu integriranih projekata u području razvoja regija i gradova, a ogromne su i koristi povezane s tim pristupom u smislu postizanja sinergije učinaka, uštede i uspostave funkcionalnih veza.“

Na to se Roman Haken nadovezao sljedećom porukom: „S obzirom na posljedice klimatskih promjena, upotrebu resursa i potrebu za smanjenjem okolišnih rizika, održivost i otpornost gradova i regija ne može se razmatrati zasebno. Zato se Program EU-a za gradove u najvećoj mogućoj mjeri mora koordinirati s politikom teritorijalne kohezije.“

Stoga je kohezija – koja je i glavna tema mišljenja Gonçala Loba Xaviera – od presudne važnosti. U tom mišljenju EGSO tvrdi da bi kohezija mogla biti idealan alat za suočavanje s brojnim izazovima proizašlih iz pandemije koronavirusa te poziva Komisiju da poduzme odgovarajuće mjere. „Moramo smjesta reagirati i brzo djelovati; financijska sredstva za pomoć i potporu državama članicama moraju se koristiti u skladu s relevantnim kriterijima, ali i odvažno,“ rekao je g. Lobo Xavier. „Europi je više nego ikad potreban diferenciran pristup jednom jedinom izazovu.“ (mp)