EU:n alueellinen toimintasuunnitelma – Koronaviruskriisin seuraukset on otettava huomioon uusissa toimintapolitiikoissa

EU:n uudessa tarkistetussa kaupunkiagendassa ja alueellisessa toimintasuunnitelmassa on käsiteltävä covid-19-pandemian aiheuttaman kriisin vaikutuksia, ja koheesiopolitiikka voisi olla oikea väline pyrittäessä edistämään Euroopan talouden elpymistä. ETSK tarkastelee kahdessa syyskuun täysistunnossa hyväksymässään lausunnossa EU:n aluepolitiikkaa ja hahmottelee tietä eteenpäin.

Ensimmäisen lausunnon esittelijät Petr Zahradník ja Roman Haken keskittyvät EU:n kestävää kaupunkikehitystä käsittelevän Leipzigin peruskirjan tarkistamiseen ja kannattavat uudessa vuoden 2030 alueellisessa toimintasuunnitelmassa esitettyjä kehotuksia oikeudenmukaisen ja vihreän Euroopan edistämisestä ja vahvemman alueellisen ulottuvuuden huomioon ottamisesta kaikissa toimintapolitiikoissa ja kaikilla hallintotasoilla.

Paikallistasolla tulevaisuuden avainkäsitteiksi on otettava kuntien ja alueiden integraatio, kestävä kehitys ja selviytymiskyky. Täysistunnossa puhunut Petr Zahradník sanoi: ”Integroitujen hankkeiden toteuttamismahdollisuudet alue- ja kaupunkikehityksen yhteydessä ovat valtavat, ja niin ovat myös tähän toimintatapaan liittyvät hyödyt synergiavaikutusten, kustannussäästöjen ja toiminnallisten yhteyksien kannalta.”

Roman Haken lisäsi: ”Kun otetaan huomioon ilmastonmuutoksen vaikutukset, resurssien käyttö ja tarve vähentää ympäristöriskejä, kuntien ja alueiden kestävää kehitystä ja selviytymiskykyä ei voida käsitellä erillään. Sen vuoksi kaupunkiagendaa olisi koordinoitava mahdollisimman tiiviisti yhdessä alueellisen yhteenkuuluvuuspolitiikan kanssa.”

Koheesio on näin ollen ratkaisevan tärkeää. Se on keskeisellä sijalla myös Gonçalo Lobo Xavierin esittelemässä lausunnossa. ETSK toteaa lausunnossaan, että koheesio voisi olla ihanteellinen väline koronaviruspandemian aiheuttamiin lukuisiin haasteisiin vastaamiseksi, ja kehottaa komissiota ryhtymään toimiin. ”On toimittava nopeasti ja reagoitava viipymättä, ja varat jäsenvaltioiden auttamiseksi ja tukemiseksi on jaettava asiaankuuluvien kriteerien mukaisesti, mutta myös rohkeasti”, totesi Lobo Xavier. ”Eurooppa tarvitsee nyt enemmän kuin koskaan eriytettyä tapaa yhtenäisen haasteen ratkaisemiseen.” (mp)